mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Szybsze decyzje dla żelaznych dróg

Szybsze decyzje dla żelaznych dróg

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez Ministra Transportu. Proponowane przepisy ustanawiają szybką ścieżkę inwestycyjną dla budowy i rozbudowy linii kolejowych oraz powstawania infrastruktury kolejowej. Wprowadzają również zmiany dotyczące przejmowania nieruchomości niezbędnych do powstawania linii kolejowych.

Obecnie procedura zakupu gruntów pod inwestycje kolejowe obejmuje jej lokalizację na mocy decyzji wojewody, negocjacje w sprawie wykupu nieruchomości na terenie objętym lokalizacją oraz - w razie braku porozumienia - wywłaszczenie tych nieruchomości w trybie administracyjnym. Nowe przepisy umożliwią szybsze nabywanie gruntów pod inwestycję dzięki połączeniu lokalizacji i wywłaszczenia w jednej decyzji administracyjnej.

Na wydanie decyzji o lokalizacji linii wojewoda będzie miał 3 miesiące, co przyspieszy proces realizacji inwestycji. Przewidziano również, że w uzasadnionych przypadkach, roboty budowlane oraz prace nie wymagające pozwolenia na budowę nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji kolejowej. Ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nadano charakter decyzji wywłaszczeniowej, co oznacza, że decyzja wojewody będzie miała charakter natychmiastowej wykonalności. Wysokość odszkodowania będzie ustalana na mocy odrębnej decyzji. Wartość nieruchomości ma być ustalana według stanu obowiązującego w dniu wydania decyzji o lokalizacji linii kolejowej oraz według jej wartości w dniu określania wysokości odszkodowania.

W ustawie Prawo ochrony środowiska dodano zapis mówiący o tym, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Takie rozwiązania obowiązują również podczas budowy dróg i autostrad. Usprawnieniu procedur będzie służyć także zastąpienie procedury uzgodnień pomiędzy organami administracji, procedurą wydawania opinii.

Nowelizacja przepisów umożliwi przede wszystkim przyspieszenie budowy i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym poprzez eliminację zbędnych barier prawnych. Ma również kluczowe znaczenie dla postępu realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej w ramach przygotowań do Euro 2012.


 

Komentuj:

~a niech tam 2007-07-18

A niech tam piszą jak chcą, byle nie pszyśpieszali na papierze a przyspieszali w terenie i coś wreszcie robili.

~MarKowy 2007-07-18

Do admina: przyśpieszenie to błąd ortograficzny, poprawnie jest s a nie ś : przyspieszenie

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.