mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Trwają negocjacje w sprawie autostrady A2

Trwają negocjacje w sprawie autostrady A2

Rozpoczął się kolejny etap negocjacji z potencjalnymi wykonawcami autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa. Jedno z konsorcjów (Autostrada Południe S.A. lub Autostrada Mazowsze S.A.) według planu wybuduje 90 km drogi do 2011 roku.

Trwają negocjacje w sprawie autostrady A2
W poniedziałek 28 lipca bieżącego roku miało miejsce pierwsze spotkanie negocjacyjne w kolejnym etapie postępowania przetargowego, dotyczącego budowy autostrady A2 ze Strykowa pod Łodzią, do podwarszawskiej Konotopy. O umowę na zaprojektowanie, budowę i eksploatację 90 km odcinka autostrady ubiega się dwóch chętnych.

Negocjacje prowadzone są równolegle z konsorcjami: Autostrada Południe S.A. (w skład którego wchodzą: Cintra Conessiones, Budimex S.A., Ferrovial – Agroman) i Autostrada Mazowsze S.A. (w skład którego wchodzą: Autostrade S.p.A., Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A., Stalexport S.A.), których oferty oceniono jako równoważne.

W toczących się z potencjalnymi wykonawcami rozmowach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyjęła nową formułę negocjacji. Przewiduje ona, że zakres rozmów oraz kryteria oceny są znane obu oferentom przed przystąpieniem do rokowań. Ponadto Istotne Warunki Umowy zostały jeszcze przed rozpoczęciem rozmów (na etapie składania oferty) zaakceptowane przez oferentów i nie podlegają negocjacjom. Takie rozwiązanie ma zapewnić przyspieszenie podejmowania decyzji w ramach prowadzonych negocjacji, tak aby jak najszybciej osiągnąć porozumienie i rozpocząć budowę kolejnego odcinka autostrady A2. Planowany termin oddania tego odcinka autostrady do ruchu to 2011 rok.

Podobne wiadomości:

Rusza wymiana nawierzchni na A4 - będą korki

Rusza wymiana nawierzchni na A4 - będą korki

Polskie drogi 2017-09-07

Autostrada A2 lepiej połączona z Poznaniem

Autostrada A2 lepiej połączona z Poznaniem

Polskie drogi 2017-10-27

Komentuj:

~Artur 2008-08-24

Romek. Myślisz, że komuś chce się to czytać?

~romek 2008-07-31

Wnioski na podstawie protokółów NIK,działania PiS w celu ustabilizowania sytuacji prawnej wokól budowy A1 trafiły na wczesniej wymieniona specumowę która daje nieograniczone mozliwości GTC w kontaktach z SP.Maksymalnie na 10 mln zł Ministerstwo Transportu szacowało koszty odszkodowań wynikających z decyzji o wygaśnięciu koncesji dla Gdańsk Transport Company (GTC) na północny odcinek autostrady A1 .Powstało zasadnicze pytanie czy brnąc w tym szambie czy zatrzymac tą zabawę z Autostradami

~romek 2008-07-31

Jeszcze kilka kamyczków w temacie budowy autostrad w Polsce.Przykład zakulisowych działan według NIK z wyborem koncesjonariusza na budowę odcinka autostrady A1 z Gdanska do Torunia Zainteresowanie przetargiem na wyłonienie koncesjonariusza budowy (1997 r.) było znikome ze względu na określenie nierealnego terminu zamknięcia finansowego inwestycji. Ograniczało się ono w zasadzie do firmy Gdańsk Transport Company S.A. (GTC S.A.). Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono z naruszeniem obowiązujących przepisów. Koncesję przyznano GTC S.A., ale przez 7 lat zwlekano z zawarciem umowy realizacyjnej. Ostatecznie w sierpniu 2004 Umowę o budowę i eksploatację podpisano a koszt budowy 1 kilometra trasy ustalono na kwotę 5,6 mln ?; zbyt wysoką według opinii niezależnych doradców. . NIK stwierdziła, że ówczesny Minister Infrastruktury Umowę podpisał z naruszeniem zasady legalności, albowiem bez nakazanego przepisami prawa uzgodnienia jej z Ministrem Finansów. Do uzgodnień doszło dopiero po upływie niemal roku, a to z powodu nierzetelnego przygotowania warunków finansowych realizacji inwestycji i określenia zobowiązań finansowych Skarbu Państwa (SP). . NIK oceniła, że postanowienia Umowy - dotyczące wynagrodzeń i odszkodowań należnych GTC S.A. oraz wzajemnych roszczeń stron związanych z ewentualnym rozwiązaniem Umowy - nie zabezpieczały należycie interesów SP. . Kontrolerzy stwierdzili niekorzystne dla Skarbu Panstwa zapisy w Umowie dotyczące rozliczeń z tytułu gwarantowanego przychodu z opłat za przejazd; postanowiono: jeśli rzeczywisty przychód będzie niższy od gwarantowanego, koncesjonariusz otrzyma od Skarbu Panstwa określone wynagrodzenie(aktualnie jest to kwota 200mln zł), bez względu na wielkość natężenia ruchu na autostradzie. Ponadto Minister Infrastruktury zobowiązał się w imieniu Skarbu Panstwa do poniesienia odpowiedzialności finansowej wobec GTC S.A. w przypadku zaistnienia tzw. zdarzeń odszkodowawczych - spowodowanych nie tylko przez którąś ze stron Umowy, ale także podmioty trzecie oraz przypadki losowe. Kontrolerzy wytknęli również brak precyzji i jednoznaczności w określaniu poszczególnych zdarzeń odszkodowawczych, co może powodować dowolność interpretacyjną i prowadzić do nieuzasadnionych kosztów ponoszonych przez Skarb Panstwa Niektóre postanowienia Umowy w omawianym zakresie ograniczały ustawowe uprawnienia organów rządowych do kontroli budowy autostrady i jej przyszłej eksploatacji. . Niekorzystne dla Skarbu Panstwa są także postanowienia Umowy, określające zobowiązania odszkodowawcze stron, w przypadku jej rozwiązania - całkowite ryzyko odpowiedzialności finansowej ponosi strona rządowa, także wówczas, gdy Umowa zostanie rozwiązana z winy. koncesjonariusza; nie przewidziano zatem jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej GTC S.A. Brak rezultatów w budowie autostrady A-1 jest ekstremalnym przykładem nieskuteczności administracji rządowej w omawianej dziedzinie. Mimo przyjętych przez Skarb Panstwa zobowiązań , koncesjonariusz wciąż nie jest w stanie zapewnić środków finansowych, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Negocjacje Umowy uwidoczniły po stronie rządowej słabość działań przygotowawczych, a także pokazały istnienie mechanizmu korupcyjnego, związanego z metodą prowadzenia negocjacji z koncesjonariuszem. Ustalenia Umowy Minister Infrastruktury podejmował poza i ponad gremiami powołanych zespołów negocjacyjnych, a także wbrew opinii ekspertów. W celu wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, . Ponadto Izba wnioskuje rozważenie potrzeby i prawnych możliwości renegocjacji Umowy o budowę i eksploatację autostrady w celu zabezpieczenia interesu ekonomicznego Skarbu Panstwa. Z uwagi na m.in. niezabezpieczenie przez koncesjonariusza środków finansowych na realizację inwestycji, co wykazała kontrola, należałoby rozważyć podjęcie decyzji o cofnięcie koncesji firmie GTC S.A.Ostatnie doniesienia prasowe swiadczą o ponownych próbach nawiązania przyjaznych stosunków z GTC na szczeblu ministerialnym.Firma GTC(czytaj Skanska) bazując na "specumowie"dązy do osiagnięcia krociowych zysków z realizacji 2 etapu trasy( ostatnie zawołanie to ponad 15 mln euro za km) .Chorwacja zbudowała autostrady w terenie trudnym g órzystym za połowę tej kwoty)Wydaje sie ze nalezy przerwac w sposób zdecydowany te działania.

~Alfista 2008-07-31

Jak chcą oddać 2011 to muszą w przyszłym roku ruszyć z budową. Czyli dobrze. Jest duża szansa, że wyrobią się w harmonogramie.

~milo1231@gazeta.pl 2008-07-30

ależ oczywiście że tak- to właśnie temu Tusek ogłupił gawiedź że te autostrady zbuduje- oby mu się udało bo poleci na pysk!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.