mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Wakacyjny raport drogowy (cz.II)

Wakacyjny raport drogowy (cz.II)

Dziś prezentujemy kolejny raport z budowy polskich dróg. Jeśli wybierasz się niebawem samochodem na wakacyjne wojaże po drogach naszego kraju, koniecznie sprawdź, gdzie i jakie czekają na nas utrudnienia. Choć przed Euro do użytku oddano wiele ważnych odcinków dróg, to jednak wciąż dzieje się sporo na naszych drogach.ann

Wakacyjny raport drogowy (cz.II)
Podkarpackie:
DK 4
W miejscowości Świlcza prowadzone są roboty związane z budową węzła drogi ekspresowej S19 z DK 4. Należy ograniczyć prędkości do 50km/h, występuje lokalne zwężenie dwóch pasów ruchu w jednym kierunku do jednego pasa.
Utrudnienia pojawią się także na trasach: Tywonia – Jarosław i Tuczempy – Radymno. Powstaje bowiem obwodnica Jarosławia. Prowadzona jest przebudowa i budowa wiaduktu kolejowego, węzła drogowego. Na trasie Tuczempy – Radymno ruch odbywa się objazdem pod nowym wiaduktem.
Ograniczyć prędkość i zachować ostrożność należy także na trasie Radymo – Korczowa, gdzie jest olbrzymi plac budowy autostrady A4 i występuje wzmożony ruch pojazdów wyjeżdżających z budowy. Dodatkowo rozdzielone są kierunki ruchu do przejścia granicznego, ruch odbywa sie drogą łącznikową, z przejścia granicznego w stronę Radymna DK nr 4.
DK 9
Budowa autostrady A4 wymusza zmiany w ruchu na DK 9. W miejscowości Rudna Mała (około 1,5 km) prowadzone są roboty związane z budową węzła autostrady Rzeszów Centralny. Na odcinku Jasienica Rosielna – Iskrzynia (ponad 9 km) w miejscach prowadzonych robót, ruch jest sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną lub przez uprawnionych pracowników, prędkość należy ograniczyć do 40 km/godz.
DK 28
Powstaje nowy most w Siepietnicy. Na czas budowy konieczny jest przejazd przez most objazdowy - prędkość ograniczona do 40 km/h.
W miejscowości Korzeniec przyczyną utrudnień jest uaktywnienie sie osuwiska, poprzeczne pęknięcia w nawierzchni drogi. W związku z osłabieniem nośności drogi w obrębie osuwiska, wprowadzono ograniczenie nośności do 10 ton dopuszczalnej masy całkowitej oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h.
DK 77
Trwa przebudowa drogi w związku z budową obwodnicy Jarosławia. Obowiązuje zawężenie drogi, ograniczenie prędkości i ruch wahadłowy.
Trasa Skołoszów – Zadąbrowie - w związku z budową węzła w ciągu autostrady A4 występuje wzmożony ruch pojazdów wyjeżdżających z budowy- ruch odbywa się drogą objazdową.

Podlaskie:
DK 8
W związku z przebudową drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok występują ograniczenia prędkości.
DK 19
Do końca lipca na trasie Białystok – Zabłudów konieczny będzie przejazd drogą objazdową wykonaną w pasie drogowym w związku z przebudową obiektu mostowego.
DK 65
Na trasie Ruda – Ciemnoszyje (ponad 3 km) w związku z remontem drogi wprowadzono ruch wahadłowy. Prace zakończą się w sierpniu.
DK 66
Duże utrudnienia czekają na kierowców na trasie Bielsk Podlaski – Połowce, gdzie w przebudowie jest most. Obowiązuje zawężenie drogi i ruch wahadłowy sterowany przez sygnalistów. Dodatkowo należy ograniczyć prędkość.

Pomorskie:
DK 55
Budowa ronda w miejscowości Baldram powoduje utrudnienia dla kierowców. Ruch wahadłowy sterowany jest sygnalizacja świetlną a w godzinach nocnych przez osoby uprawnione.
DK 90
W miejscowości Mareza w związku z budową mostu występuje czasowe zajęcie nawierzchni. Ruch odbywa się drogą objazdową z płyt betonowych. Obowiązuje ograniczenie prędkości.

Śląskie:
S1, DK1
W związku z przebudową DK1 w Tychach zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Od skrzyżowania z ul. Edukacji i ul. Frycza Modrzewskiego do węzła Wartogłowiec z ruchu wyłączony jest kolejny fragment jezdni wschodniej. Pojazdy zarówno od strony Katowic jak i Bielska- Białej poruszać się będą jezdnią zachodnią po jednym pasie w każdym kierunku. Z kolei na odcinku od ul. Przemysłowej do rejonu mostu nad rzeką Gostynką wyłączeniu ulegnie fragment jezdni zachodniej, a ruch odbywać się będzie jezdnią wschodnią w obu kierunkach.  W miejscach planowanych zawężeń obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/godz.
DK 11
Od 11 czerwca br. zamknięty został odcinek DK 11 Lubliniec – Tworóg (dł. 6,7 km) ze względu na prowadzenie remontu DK11. Przez najbliższe 3 miesiące wprowadzone zostały objazdy następującymi drogami:
- dla pojazdów o dmc do 3,5 tony prowadzony będzie przez miejscowości: Lubliniec – Sadów –Wierzbie – Koszęcin – Brusiek – Tworóg,
- dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony prowadzony będzie przez miejscowości: Lubliniec – Sadów – Wierzbie – Koszęcin –Strzebiń – Piasek – Sośnica - Miasteczko Śląskie – Tarnowskie Góry – Boruszowice – Hanusek – Brynek – Tworóg.
S86
Na trasie Sosnowiec-Katowice do połowy listopada potrwa remont wiaduktu. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.
DK 46
Do końca lipca kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie Lgoczanka-Lgota Błotna. Przez remont zamknięte są odcinki: Szczekociny - Siewierz DK 78 i Siewierz - Częstochowa DK1
DK 69
Utrudnienia związane są z budową drogi ekspresowej S69. W miejscowości Rybarzowice do końca lipca obowiązuje zawężenie pionowe do 4,4 m oraz ograniczenie prędkości do 20 km/h. Z kolei na trasie Żywiec - Węgierska-Górka na czas budowy węzła drogi ekspresowej S69 wytyczono objazd tymczasowy równoległy do istniejącej drogi.
DK 78
Remont drogi na trasie Tąpkowice - Nowa Wieś powoduje, że na niektórych odcinkach obowiązuje zawężenie drogi i ograniczenie prędkości. Nie wprowadzono objazdu, ruch sterowany jest sygnalizacją świetlną. Takie rozwiązania będą obowiązywać do końca lipca.
Ponadto w miejscowościach Czekanów i Wieszowa obowiązuje ograniczenie prędkości w związku z prowadzonymi pracami przy budowie autostrady A1.
DK 81
Przebudowa drogi krajowej nr 81 w Wiślicy. Ruch odbywa się jedną jezdnią dwukierunkowo.

Świętokrzyskie:
S7, DK 7
Wykonawca obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7 planuje całkowite zamknięcie drogi nr 7 w obrębie węzła w Chęcinach na odcinku od istniejącego ronda tymczasowego do końca węzła (w kierunku Warszawy). Kierowcy jadący drogą nr 7 od strony Krakowa w kierunku Warszawy na istniejącym rondzie tymczasowym skierowani zostaną na łącznicę węzła w stronę Kielc, a następnie na nowym tymczasowym rondzie wjadą na łącznicę, którą dojadą z powrotem do drogi nr 7. Kierowcy podróżujący od Warszawy do Krakowa zostaną skierowani na łącznicę do Chęcin i Małogoszczy, a następnie na wybudowanym kolejnym tymczasowym rondzie na łącznicę prowadzącą do istniejącego ronda tymczasowego na drodze nr 7. Na drodze wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz w obrębie węzła w Chęcinach przywrócony zostanie ruch w obu kierunkach. Nowe ronda tymczasowe usytuowane będą na drodze wojewódzkiej nr 762 po obu stronach węzła w Chęcinach.
Ponadto na około 22 km odcinku obwodnicy Kielc trwają roboty związane z budową drugiej jezdni obwodnicy. Na całym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h - występuje kilkanaście wyjazdów z budowy.
DK 73
Trwa remont mostu na Wiśle w Szczucinie w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów. Od 25 czerwca rozpoczęto frezowanie nawierzchni na moście. Tym samym zamknięta została połowa jezdni na odcinku od strony Kielc. Ruch wahadłowy sterowany jest sygnalizacją świetlną. Dalsze prace wykonywane będą na przemian na różnych fragmentach mostu przy połówkowych zamknięciach odcinków jezdni. Zmiany organizacji ruchu obowiązywać będą do października br., kolejne wprowadzone zostaną wiosną 2013.
Ponadto w Kołaczycach, w miejscu zniszczonego przez wody powodziowe obiektu mostowego wybudowany został most tymczasowy po którym ruch kołowy odbywa się wahadłowo przy użyciu sygnalizacji świetlnej . Wykonany obiekt inżynierski przenosić będzie obciążenia normatywne, dopuszczone do ruchu kołowego po drogach publicznych.
Dodatkowo w Morawicy remontowana jest droga na około 2 km odcinku. Utrudnienia w postaci ruchu wahadłowego, ograniczenia prędkości  będą trwały do 20 lipca.
DK 74
Do końca wakacji potrwa remont drogi w miejscowości Lechów (ponad 1 km). Obowiązuje zawężenie drogi i ograniczenie prędkości. W sytuacjach szczególnych ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
DK 78
W przebudowie jest też most na rzece Jasionka w Jędrzejowie w ciągu drogi krajowej nr 78. Dla potrzeb tego remontu trzeba było wybudować most tymczasowy, po którym aktualnie odbywa się ruch, a który zostanie rozebrany po zakończeniu prac.
DW 762 i DW 786 w Kielcach
W Kielcach obowiązuje nowa tymczasowa organizacja ruchu w obrębie budowanego węzła Żytnia. Od 29 czerwca zamknięte są zachodnie jezdnie ul. Żelaznej i ul. Armii Krajowej. Ruch został przeniesiony na zmodernizowane jezdnie wschodnie w/w ulic. Powyższa zmiana wiązać się będzie z przesunięciem tymczasowego ronda bliżej ul. Żytniej. Zmianie ulegają także kierunki ruchu na ulicach Złotej i Wspólnej.
 
Warmińsko-mazurskie:

S7
To już końcowa faza budowy drogi ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie organizacja ruchu wygląda następująco:
- odcinek Pasłęk – Miłomłyn. Ruch odbywa się jedną, nowo wybudowaną jezdnią drogi ekspresowej S7.
- odcinek Olsztynek – Nidzica. Ruch na początku tego odcinka odbywa się starą siódemką. Za Olsztynkiem, w kierunku Warszawy, kierowcy wjeżdżają na nowo wybudowaną jezdnię drogi ekspresowej. Od tego miejsca do Frąknowa ruch odbywa się jedną, nowo wybudowaną jezdnią drogi ekspresowej S7.
DK 16
Prowadzone są prace przy przebudowie drogi nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec-Borki Wielkie. Należy stosować się do istniejącego oznakowania robót.
Ponadto w Iławie zamknięty jest odcinek DK 16 w związku z przebudową mostu. Utrudnienia potrwają do 24 lipca br.
DK 51
Do końca sierpnia w Lidzbarku Warmińskim będzie trwała likwidacja osuwiska. W trakcie prowadzenia robót ruch wahadłowy kierowany jest przez sygnalistów po zakończeniu robót ruch sterowany przez sygnalizację świetlną.
Dodatkowo DK 51 przebudowywana jest na ponad 4 km odcinku trasy Ameryka – Olsztynek. Droga zawężona jest do 6 m, obowiązuje ograniczenie prędkości.
DK 54
W Braniewie w związku z remontem mostu zamknięta jest droga i obowiązują objazdy. Dla samochodów ciężarowych: DK S22 (między węzłem Baraniewo południe - północ) - droga wojewódzka nr 507. Natomiast dla samochodów do 5ton: most tymczasowy na terenie miasta Braniewo.
DK 58
W miejscowości Kurki poprowadzony jest objazd mostem tymczasowym ze względu na przebudowę starego.
DK 58 remontowana jest na około 25 km odcinku trasy Pisz - Biała Piska - gr. Województwa. Prace powinny zakończyć się w lipcu. Na odcinkach prowadzonych prac wprowadzono zawężenie drogi i ruch wahadłowy oraz ograniczenie prędkości. Nieco dłużej, bo do końca sierpnia potrwa przebudowa skrzyżowania w miejscowości Pisz. Przebudowa skrzyżowania związana jest z przebudową drogi wojewódzkiej nr 667 Biała Piska – Ełk.
DK 63
Prace remontowe nawierzchni drogowej prowadzone są na 17 km odcinku Pisz – Wincenta. Kierowcy muszą uważać na zawężanie drogi do 3 m i ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości. Prace zakończą się w lipcu.
DK 65
W końcowym etapie  budowy znajdują się dwie obwodnice – Olecka i Ełku. Obowiązują ograniczenia prędkości w miejscowości Sedranki, Kukowo i na trasie Oracze-Ełk.
 
Wielkopolskie
DK 11
W miejscowości Hanulin na trasie Ostrzeszów – Kępno trwają prace przy budowie wiaduktu. Wprowadzono objazd drogą tymczasową o dług. 300 m - ruch dwukierunkowy.

Zachodniopomorskie:
A6
W poniedziałek 2 lipca cały ruch zostanie przełożony na przebudowaną jezdnię zachodnią, jezdnia wschodnia zostanie zamknięta i rozpoczną się na niej prace. Zakończenie przebudowy nastąpi do końca tego roku.

Podobne wiadomości:

Droga ekspresowa S61 – duże zainteresowanie budową

Droga ekspresowa S61 – duże zainteresowanie...

Polskie drogi 2016-07-15

Autostrada A4 na Podkarpaciu bez utrudnień

Autostrada A4 na Podkarpaciu bez utrudnień

Polskie drogi 2016-09-15

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.