mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Wokół Sławna nad morze

Wokół Sławna nad morze

Rozpoczyna się budowa obwodnicy miasta Sławno w ciągu drogi krajowej nr 6. Dzięki 2,8 km miasto pozbędzie się uciążliwego ruchu oraz zyska na atrakcyjności inwestycyjnej.

Przez Sławno przebiega droga krajowa Nr 6 która jest podstawowym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy bliskimi aglomeracjami Słupska i Koszalina, oraz dalszymi Szczecina i Gdańska. Obecnie długość przejazdu przez główne ulice miasta wynosi ponad 4 km. W ciągu tej drogi na terenie miasta Sławno występują dwa wiadukty kolejowe o zaniżonej skrajni (3,1 i 3,6 m) oraz most na rzece Moszczenicy stanowiący jedyne połączenie pomiędzy dwoma częściami miasta. Ponadto ze względu na brak zachowanej skrajni pod wiaduktami ruch pojazdów wielkogabarytowych odbywa się objazdem, utrudniając tym samym przejazd przez miasto. Dodatkowo konstrukcja nawierzchni, jej niewystarczające parametry techniczne (nośność, szerokość) oraz zły stan techniczny nie odpowiadają wymogom dzisiejszego ruchu drogowego. Nie spełniają również wymogów UE i NATO.

Miasto Sławno poprzez ograniczenia transportowe traci, co roku na atrakcyjności inwestycyjnej, (mimo iż posiada opracowane plany miejscowe na lokalizację strefy przemysłowej o obszarze ok. 80 ha, uzbrojonym we wszelkie elementy infrastruktury technicznej), co powoduje stopniową degradację istniejącego przemysłu i stopniowy upadek działających przedsiębiorstw. Długość planowanej obwodnicy to 2,8 km. Inwestycja ta pociągnie za sobą wiele zmian w systemie komunikacyjnym miasta: budowę bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych, przebudowę skrzyżowań z ulicami Koszalińską, Gdańską, Polanowską, Mireckiego oraz budowę obiektów inżynierskich.

Projektowana trasa rozpoczyna się na ul. Koszalińskiej a kończy na ul. Gdańskiej. Długość całego odcinka objętego budową wynosi 2,8 km, w tym 2,6 km drogi głównej i budowa 6 obiektów oraz remont 1 istniejącego mostu. Na drodze głównej wprowadzone zostaną dodatkowe pasy ruchu włączenia i wyłączenia oraz wybudowany zostanie węzeł drogowy. W rejonie węzła nastąpi korekta przebiegu ulicy Polanowskiej, a przejazd drogi wojewódzkiej nr 205 nastąpi nad drogą krajową nr 6. Zadanie obejmuje budowę dwóch mostów most na Kanale Miejskim oraz most na rzece Wieprza.
Wybudowane zostaną również: przejazd drogowy Kąpielowa, przejście dla pieszych Strzelnica oraz przepust na Kanale Młyńskim. Zaprojektowane zostało także trójramienne skrzyżowanie skanalizowane. W ramach inwestycji przewidziano również remont mostu nad rzeką Wieprza. Analiza stanu technicznego tego wybudowanego w 1945 roku mostu żelbetowego o konstrukcji belkowo - rusztowej z monolityczną płytą pomostu wskazała na konieczność jego remontu.

Projektowane obejście drogowe nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla wód podziemnych ujmowanych studniami ujęć w miejscowości Sławno. Negatywne skutki projektu dla środowiska zostaną wyeliminowane na etapie realizacji projektu poprzez: budowę separatorów, zastosowanie osłon terenu z zieleni izolacyjnej, wykonanie ekranów akustycznych.

Kontrakt na realizację inwestycji podpisano kilka dni temu, dokładnie 29 kwietnia br. Wyłoniony wykonawca firma Budimex Dromex S.A. (spółka w 100% zależna od Budimeksu S.A.) zajmie się pracami budowlanymi za kwotę ponad 38,8 mln zł. Inwestycja, która zakończona zostanie jesienią 2006 r,  finansowana jest w całości przez Budżet Państwa. Budowa obwodnicy dla miasta Sławno spowoduje otwarcie nowych przestrzeni w kompleksach przemysłowych i otworzy miasto komunikacyjnie. Realizacja tego zamierzenia to jeden z pewnych sposobów na ożywienie gospodarki i rozwiązanie lokalnych problemów społecznych, jakim jest duże bezrobocie. Zwiększy się także atrakcyjność terenów inwestycyjnych położonych w części południowej miasta. Dodatkowo wyniesienie ruchu tranzytowego z głównej ulicy miasta Sławno na obwodnicę polepszy bezpieczeństwo ruchu, zmniejszając tym samym wypadkowość na ww. odcinku.

 


Podobne wiadomości:

Rząd dokończy budowę drogi S3

Rząd dokończy budowę drogi S3

Polskie drogi 2016-06-16

Tunel połączy wyspy Uznam i Wolin

Tunel połączy wyspy Uznam i Wolin

Polskie drogi 2016-04-18

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Żółte znaki na drogach - o co chodzi?
Od kilku dni w północno-wschodniej Polsce pojawiły się nowe, żółte znaki na których możemy zobaczyć np. czołg. Na szczęście zwykli kierowcy nie muszą się nimi przejmować. Są to informacje przeznaczone dla wojskowych.

Zalando Zalando