mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Wrocław - sezon na remonty

Wrocław - sezon na remonty

We Wrocławiu rozpoczęły się remonty głównych arterii drogowych. Już teraz kierowcy przejeżdżający przez stolicę Dolnego Śląska muszą uzbroić się w cierpliwość. Będzie jednak jeszcze trudniej.

Wrocław - sezon na remonty

"Duże inwestycje realizowane przy współudziale finansowym UE są dopiero przed nami. Pula dotacji osiągnęła 200 milionów więc musimy jak najszybciej przystąpić do jej wykorzystywania, bo jeśli się nie zmieścimy w wyznaczonym terminie, pieniądze przepadną" - Ewa Mazur, rzeczniczka prasowa ZDiK we Wrocławiu.

Plac Grunwaldzki

Od 9 lipca rozpoczął się remont na trasie drogi krajowej nr 8 - wymiana dylatacji na moście Grunwaldzkim oraz przebudowa skrzyżowania wybrzeża Wyspiańskiego z ul. Polaka. Remont mostu zakończy się 31 sierpnia, natomiast budowa skrzyżowania potrwa do 15 października. Przez cały czas prowadzonych inwestycji utrzymana zostanie przejezdność w jednym kierunku w relacji centrum - pl. Grunwaldzki, z tego względu prace drogowe zostały podzielone na 2 niezależne etapy: podczas etapu pierwszego remontem objęta zostanie prawa część mostu i skrzyżowania po stronie w. Wyspiańskiego; etap drugi obejmie lewą stronę mostu wraz ze skrzyżowaniem po stronie ul. Polaka. Podczas trwania obydwu etapów ruch kołowy po moście i osi Grunwaldzkiej będzie się odbywał tylko w jednym kierunku - do placu Grunwaldzkiego. Dla przeciwnego kierunku (do placu Społecznego), objazd został wyznaczony od pl. Grunwaldzkiego ulicą Szczytnicką do ul. Wyszyńskiego i dalej przez most Pokoju do placu Społecznego.Generalnym wykonawcą prac na moście Grunwaldzkim jest firma INTOP, ich koszt wyniesie 1,78 mln. zł.
Wykonanie remontu dylatacji mostu Grunwaldzkiego, a przy okazji jezdni, chodników i torowiska, jest ostatnią fazą konserwacji tego blisko stuletniego obiektu. Ich pominięcie oznaczałoby konieczność obniżenia nośności mostu z 30 do 20 t.
"Przebudowa skrzyżowania wybrzeża Wyspiańskiego z ul. Polaka stanowi wstępny etap przebudowy samego placu Grunwaldzkiego. Wykonanie bypassa objazdowego na linii Polaka - wybrzeże Wyspiańskiego posłuży do poprowadzenia tras objazdowych dla poszczególnych etapów budowy nowego ronda na placu" - mówi Ewa Mazur.
Generalnym wykonawcą prac jest konsorcjum firm Drobud i Berger Bau, koszt zadania wyniesie 7,4 mln. zł. Zakres inwestycji przewiduje przebudowę odcinka o długości ok. 240 m placu Grunwaldzkiego od mostu Grunwaldzkiego w kierunku skrzyżowania, budowę nowego połączenia z ul. Wrońskiego i Wybrzeżem Wyspiańskiego, przebudowę infrastruktury drogowej i kolizyjnego uzbrojenia.

Piłsudskiego -Swidnicka

25 czerwca rozpoczął się remont rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Świdnickiej. Generalnym wykonawcą prac jest Zakład Torowy. Koszt remontu, który potrwa do końca sierpnia wyniesie 1,44 mln. zł. W celu utrzymania komunikacji tramwajowej wymiana rozjazdów i  nawierzchni odbywa się etapami. W okresie od 25 czerwca do 15 lipca nastąpi wymiana rozjazdów wraz z nawierzchnią jezdni od strony pl. Legionów , natomiast od 16 lipca do 31 sierpnia remontowana będzie strona od ul. Kościuszki i od strony Dworca Głównego. Głównym celem remontu torowiska i nawierzchni na skrzyżowaniu jest przystosowanie go do ruchu tramwajów niskopodłogowych.

Kazimierza Wielkiego

Od niedzieli, 26 czerwca zamknięta została jezdnia północna ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Gepperta do wjazdu do tunelu samochodowego pod pl. Dominikańskim.
Remont jezdni północnej potrwa przez pięć tygodni, potem ekipy remontowe przenoszą się na drugą stronę Kazimierza Wielkiego. Generalnym wykonawcą prac jest firma Skanska, całkowity koszt remontu obydwu jezdni (wraz z opracowaniem projektu remontu), wyniesie 4,7 mln. zł. Termin wykonania wszystkich wspomnianych prac wynosi 3 miesiące.

Oławska

Dzień później, w poniedziałek 27 czerwca, zamknięto odcinek od ul. Szewskiej do ul. Krawieckiej. Oławska na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Krawieckiej zostanie przebudowana na deptak z elementami małej architektury i zielenią. Nie można więc z Szewskiej skręcić w prawo w Oławską. Nieprzejezdne jest też skrzyżowanie ulic Oławskiej i Łaciarskiej. Wykonawcą prac, które potrwają do 15 grudnia 2005 roku, jest firma Przedsiębiorstwo Drogowe Drobud Józef Kulesza. Remont będzie kosztował blisko 5 milionów zł.

Sienkiewicza i Wyszyńskiego - inwestycje współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
Prace na skrzyżowaniu rozpoczęły się jeszcze grudniu ubiegłego roku, wraz z realizacją kolejnych etapów inwestycji pojawiają się nowe utrudnienia w ruchu dla kierowców. Objazd dla skrzyżowania prowadzi ulicami: Benedyktyńską, Górnickiego, Prusa do Wyszyńskiego. W tej chwili modernizacji poddawana jest część skrzyżowania sąsiadująca z ogrodem botanicznym, zaawansowanie robót daje pewność ,iż przebudowa skrzyżowania Wyszyńskiego - Sienkiewicza zostanie ukończona zgodnie z planem, a więc 31 sierpnia. Przebudowa ul. Sienkiewicza od ul. Sępa-Szarzyńskiego  potrwa do 15 grudnia. Opóźnienia na budowie Sienkiewicza (ul. Piastowska), nie zagrażają terminowi ukończenia całej budowy. Na razie po ul. Wyszyńskiego można jeździć tylko w jednym kierunku - od ulicy Prusa do Benedyktyńskiej. Po zakończeniu inwestycji ul. Wyszyńskiego będzie  wyposażona w dodatkowe pasy ruchu obydwu na wlotach, zwiększy się nie tylko komfort jazdy ale i wzrośnie przepustowość ruchu na skrzyżowaniu. Koszt inwestycji to prawie 17,5 mln. zł.
Zakres prac na ul. Sienkiewicza obejmuje przebudowę jezdni, torów, trakcji i chodników wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piastowską i ul. Nowowiejską. Projekt zakłada budowę jezdni jednoprzestrzennej o czterech pasach ruchu szerokości 3,25m i 3,15m z wbudowanym torowiskiem tramwajowym. Ruch pojazdów będzie odbywać się w obie strony po pasie dla samochodów i pasie wspólnym dla tramwajów i samochodów. Koszt wykonania wspomnianych prac zamknie się w kwocie 18 mln. zł. Obecnie ulica Sienkiewicza i Piastowska są całkowicie wyłączone z ruchu kołowego i tramwajowego.

Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego - inwestycja współfinansowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z planami przebudowa obejmuje ul. Krzywoustego od pl. Kromera do ul. Brucknera. Inwestycja stanowi kontynuację przebudowy mostu Warszawskiego oraz placu Kromera. W/w obiekty stanowią bezpośrednio występujące po sobie elementy alternatywnego wylotu na Oleśnicę i Warszawę. Już 18 lipca pojawią się na placu budowy ekipy drogowe firmy NCC Industri, która za cenę ponad 21 milionów zł. podjęła się realizacji tego zadania. Prace rozpoczną się od wycinki drzew rozbiórki bunkrów znajdujących się na linii planowanej jezdni północnej. Budowa nowej jezdni nie spowoduje żadnych utrudnień w ruchu, ponieważ wszelkie prace będą prowadzone poza pasem istniejącej jezdni. Po wybudowaniu drugiej jezdni ruch kołowy zostanie przełożony na nową nitkę a istniejąca jezdnia zostanie poddana kapitalnemu remontowi. Najwięcej kłopotów kierowcom sprawi moment przebudowy skrzyżowania z ul. Brucknera, ale nastąpi to dopiero podczas przyszłorocznych wakacji. Inwestycja zostanie zakończona w październiku 2006r.


Szewska - inwestycja współfinansowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

W okresie wakacyjnym prace drogowe będą się koncentrowały na skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego - na razie bez ingerencji w jezdnię południową, po której odbywa się ruch w obydwu relacjach - oraz na ulicy Szewskiej na odcinku Grodzka - Kotlarska. Wyłączenie z ruchu tego fragmentu nastąpi w nocy 19 lipca, jednak kierowcy nadal będą mogli korzystać z ulicy Szewskiej na pozostałym odcinku. Pomimo prac na skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego wjazd w Szewską jest możliwy od strony Ofiar Oświęcimskich i dojazd do ul. Kotlarskiej będzie się bez przeszkód. Podobnie na ul. Grodzkiej, której zamknięcie przesunięto na wrzesień, kiedy nastąpi otwarcie skrzyżowania Wyszyńskiego/ Sienkiewicza. Celem przebudowy ulicy Szewskiej jest nie tylko poprawa stanu nawierzchni ale przede wszystkim dostosowanie torowiska tramwajowego do przenoszenia niskopodłogowych wagonów tramwajowych. Ze względu na parametry techniczne ulicy Szewskiej konieczna jest eliminacja ruchu kołowego na rzecz ruchu pieszego i tramwajowego.
W związku z modernizacją ulicy Szewskiej wykonane zostaną następujące inwestycje:
- przebudowa i modernizacja istniejących torów tramwajowych w ciągu ulic Świdnicka - Pl. Teatralny - Widok - Szewska - Grodzka o dł. 1997 m, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii budowy torowisk, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji wstrząsów i hałasu;
- dobudowanie drugiego toru tramwajowego w ul. Widok (dł. 180 m), oraz budowa dodatkowego toru na pl. Teatralnym dla linii tramwaju zabytkowego (dł. 119 m) co umożliwi stworzenie dla niego postoju, którego w chwili obecnej w centrum miasta nie ma;
- przebudowa nawierzchni dróg na odcinkach, na których będzie odbywał się ruch kołowy (2305 m); w tym w ramach projektu przebudowane zostaną ulice przyległe do ciągu Świdnicka - Pl. Teatralny - Widok - Szewska - Grodzka (około 550 m): Łaciarska, Bożego Ciała, Św. Marii Magdaleny, Wita Stwosza, Świdnicka (od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Modrzejewskiej) wraz z Menniczą;
- przebudowa 4 sygnalizacji świetlnych;
- przekształcenie większej części ul. Szewskiej w ciąg pieszo - tramwajowy (na odcinku 830 m);
- przebudowa jezdni i chodników oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.
Generalnym wykonawcą prac jest konsorcjum trzech firm: Bickhardt Bau Polska i Bickhardt Bau AG oraz Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. Koszt inwestycji wynosi prawie 49 milionów zł., 75% kosztów pokryje jednak UE.

Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport

Planowana budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej - ul. Klecińska - podzielona została na dwa zadania:
- w etapie I: wybudowanie nitki wschodniej nowej drogi od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej o dł. 1,4 km, (nośność 11,5 T/oś) wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi oraz wschodnia nitka estakady.
- w etapie II wybudowanie nitki zachodniej nowej drogi od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej o dł. 1,4 km, (nośność 11,5 T/oś) wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi oraz zachodnia nitka estakady.
Na razie trwają procedury przetargowe. Oferty na wykonanie przebudowy ul. Klecińskiej wraz z przeprawą nad torami kolejowymi złożyło 9 kandydatów, najtańsza oferta wynosi niecałe 47 milionów, najdroższa - prawie 59. Rzeczywistą wartość inwestycji poznamy po rozstrzygnięciu przetargu, po dokonaniu oceny ważności wszystkich  złożonych ofert. Planowany termin rozpoczęcia prac to przełom sierpnia i września br.

Armii Krajowej - przebudowa wiaduktu w ciągu obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347 - inwestycja współfinansowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wiadukt, z uwagi na zły stan techniczny oraz coraz większe natężenie ruchu drogowego, wymaga pilnego remontu. Z powodu pogarszającego się stanu technicznego, część wiaduktu jest wyłączona z ruchu drogowego. Remont obiektu obejmie: przebudowę wiaduktów drogowych nad linią kolejową, budowę pasa włączenia z ul. Krakowskiej w al. Armii Krajowej, remont al. Armii Krajowej od ul. Tarnogajskiej do ul. Krakowskiej, remont dylatacji wiaduktu nad ul. Krakowską. Prace powinny się rozpocząć jeszcze w sierpniu i potrwają do przyszłego lata. Ich koszt na pewno przekroczy 20 milionów złotych

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport

Zaplanowana jest  budowa drugiej jezdni na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Irysowej przystosowanej do przenoszenia nacisku 11,5 T/oś oraz przebudowa wszystkich skrzyżowań znajdujących się na przedmiotowym odcinku ulicy. Dodatkowo przebudowane zostanie m.in. torowisko i 2 przejazdy kolejowe. Budowa zacznie się jeszcze podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego i na początku nie będzie powodować ogromnych ograniczeń w ruchu kołowym. Na styczeń zaplanowane jest wstrzymanie komunikacji tramwajowej związane z realizacją inwestycji. Prace potrwają do listopada przyszłego roku.

Przebudowa mostu Szczytnickiego - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport

Planowane działania obejmą dwa etapy. W etapie I dla potrzeb przebudowy mostu przewidziano budowę mostu tymczasowego, mającego na celu przejęcie ruchu kołowego na czas wyłączenia z ruchu istniejącej przeprawy oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej - ul. Grunwaldzka od ul. Bujwida do mostu tymczasowego na dł. 0,4 km. Natomiast w etapie II przewidziano m.in. podniesienie parametrów technicznych obiektu mostowego poprzez wzmocnienie konstrukcji i dostosowanie ich do norm unijnych, poszerzenie i podniesienie parametrów jezdni. Przyjęty plan tegorocznych inwestycji zakłada rozpoczęcie przebudowy w trzecim kwartale. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procedur przetargowych.

Mickiewicza

Planowany remont ma na celu poprawę stanu nawierzchni i zwiększenie komfortu jazdy użytkowników. Zakres prac do wykonania jest podobny do czynności wykonywanych w tej chwili na ul. Kazimierza Wielkiego. Nie jest to duża inwestycja drogowa, ale drobny remont, którego wykonanie pozwoli na komfortowe użytkowanie ulicy przez najbliższych kilka lat. Wymiana nawierzchni wraz z lokalnymi uzupełnieniami podbudowy odbędzie się we wrześniu i październiku br.

 


Podobne wiadomości:

Droga S3 w kierunku Czech - kolejny odcinek

Droga S3 w kierunku Czech - kolejny odcinek

Polskie drogi 2017-12-05

A4 Złotoryja - Legnica - ograniczenia w ruchu

A4 Złotoryja - Legnica - ograniczenia w ruchu

Polskie drogi 2017-01-16

Komentuj:

~Pawel 2009-03-11

Drogowcy to co robicie to są kpiny nie da się jezdzic po Wrocławiu mam nadzieje ze czytają to psełdo dyrektorzy to są jaja

~katarzyna 2008-04-26

Kiedy wreszcie zacznie się remont ul. Grabiszynskiej ?Dziury są tak duże że w nocy jak przejeżdzają ciężarowe samochody to budzą ludzi chaos jest uciązliwwy proszę wczuc się w role mieszkanców prosimyo jak najszybszą interwencję mieszkancy.

~Andrzej.Pretsch 2008-01-22

Kiedy będzie remontowany skwer między Al.M.Kromera, a Łąką Mazurską. Ciemno brudno i straszno

~iwona 2006-10-29

proszę o radę, którędy mam jechać z Legnicy do Oleśnicy, bo nie znam dobrze Wrocławia i boję się tych remontów, objazdów.... a jechać muszę.

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.