mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Znane przyczyny obniżenia fragmentu obwodnicy Gdańska

Znane przyczyny obniżenia fragmentu obwodnicy Gdańska

Obniżenie niwelety jezdni Południowej Obwodnicy Gdańska na niewielkim fragmencie trasy zlokalizowanym za estakadą mogło zostać spowodowane lokalnymi, niewłaściwymi zagęszczeniami dolnych warstw nasypu. Takie wnioski wypływają z badań przeprowadzonych georadarem przez specjalistów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Znane przyczyny obniżenia fragmentu obwodnicy Gdańska
Prawdopodobną przyczyną obniżenia niwelety na krótkim, czterdziestometrowym odcinku drogi (z 18 kilometrów całej trasy) jest niedogęszczenie dolnych warstw nasypu drogowego. Miejsce to pokrywa się z dawnym stanowiskiem do nasuwania konstrukcji estakady. W trakcie formowania nasypu w tym obszarze prawdopodobnie doszło do błędu wykonawczego, wskutek czego wystąpiły osiadania po ułożeniu nawierzchni, w trakcie eksploatacji drogi.

Wyniki badań potwierdzają wcześniejszą opinią specjalistów z Politechniki Gdańskiej (dr hab. inż. Adam Bolt i dr inż. Grzegorz Horodecki), sprawujących nadzór naukowy nad realizowaną inwestycją. - Prawdopodobną przyczyną powstania deformacji może być lokalne niedogęszczenie gruntu w początkowej fazie wznoszenia nasypu, co przełożyło się na wystąpienie osiadań w początkowej fazie użytkowania obiektu.

Wykonawca został wezwany do przedstawienia programu naprawczego, który po akceptacji i niezbędnych uzgodnieniach niezwłocznie zostanie zrealizowany na koszt Wykonawcy. Program powinien przewidzieć wzmocnienie nasypu i wykonanie nowej nawierzchni.

Wszystkie działania naprawcze prowadzące do powrotu do wartości określonych w specyfikacji technicznej zostaną wykonane przez wykonawcę tej inwestycji – firmę Bilfinger Berger. Prace będą się odbywały "pod ruchem" - nie przewiduje się zamykania drogi dla samochodów. Doraźnie do czasu przeprowadzenia docelowej naprawy jedni – mając na uwadze komfort podróżowania - zostało wydane polecenie wykonawcy ułożenia nakładki bitumicznej w miejscu obniżenie niwelety, w celu uzyskania równości podłużnej nawierzchni. Prace będą prowadzone nocą, by zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Przeprowadzony w miejscu obniżenia niwelety drogi audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazał, że miejsce to nie ma wpływu na bezpieczeństwo jej użytkowania. Zgodnie z zaleceniem audytora odcinek został specjalnie oznakowany znakiem A-11 "nierówna droga", ale bez wprowadzenia dodatkowego limitu prędkości.

Podobne wiadomości:

Obwodnica Kościerzyny już otwarta

Obwodnica Kościerzyny już otwarta

Polskie drogi 2017-10-02

Ruszył remont na autostradzie A4. Bedą korki!

Ruszył remont na autostradzie A4. Bedą korki!

Polskie drogi 2016-04-04

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.