mojeauto.pl > motogazeta > Polskie drogi > Znane przyczyny obniżenia fragmentu obwodnicy Gdańska

Znane przyczyny obniżenia fragmentu obwodnicy Gdańska

Obniżenie niwelety jezdni Południowej Obwodnicy Gdańska na niewielkim fragmencie trasy zlokalizowanym za estakadą mogło zostać spowodowane lokalnymi, niewłaściwymi zagęszczeniami dolnych warstw nasypu. Takie wnioski wypływają z badań przeprowadzonych georadarem przez specjalistów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Znane przyczyny obniżenia fragmentu obwodnicy Gdańska
Prawdopodobną przyczyną obniżenia niwelety na krótkim, czterdziestometrowym odcinku drogi (z 18 kilometrów całej trasy) jest niedogęszczenie dolnych warstw nasypu drogowego. Miejsce to pokrywa się z dawnym stanowiskiem do nasuwania konstrukcji estakady. W trakcie formowania nasypu w tym obszarze prawdopodobnie doszło do błędu wykonawczego, wskutek czego wystąpiły osiadania po ułożeniu nawierzchni, w trakcie eksploatacji drogi.

Wyniki badań potwierdzają wcześniejszą opinią specjalistów z Politechniki Gdańskiej (dr hab. inż. Adam Bolt i dr inż. Grzegorz Horodecki), sprawujących nadzór naukowy nad realizowaną inwestycją. - Prawdopodobną przyczyną powstania deformacji może być lokalne niedogęszczenie gruntu w początkowej fazie wznoszenia nasypu, co przełożyło się na wystąpienie osiadań w początkowej fazie użytkowania obiektu.

Wykonawca został wezwany do przedstawienia programu naprawczego, który po akceptacji i niezbędnych uzgodnieniach niezwłocznie zostanie zrealizowany na koszt Wykonawcy. Program powinien przewidzieć wzmocnienie nasypu i wykonanie nowej nawierzchni.

Wszystkie działania naprawcze prowadzące do powrotu do wartości określonych w specyfikacji technicznej zostaną wykonane przez wykonawcę tej inwestycji – firmę Bilfinger Berger. Prace będą się odbywały "pod ruchem" - nie przewiduje się zamykania drogi dla samochodów. Doraźnie do czasu przeprowadzenia docelowej naprawy jedni – mając na uwadze komfort podróżowania - zostało wydane polecenie wykonawcy ułożenia nakładki bitumicznej w miejscu obniżenie niwelety, w celu uzyskania równości podłużnej nawierzchni. Prace będą prowadzone nocą, by zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Przeprowadzony w miejscu obniżenia niwelety drogi audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazał, że miejsce to nie ma wpływu na bezpieczeństwo jej użytkowania. Zgodnie z zaleceniem audytora odcinek został specjalnie oznakowany znakiem A-11 "nierówna droga", ale bez wprowadzenia dodatkowego limitu prędkości.

Podobne wiadomości:

Remont autostrady A4 - ruszył drugi etap

Remont autostrady A4 - ruszył drugi etap

Polskie drogi 2016-04-15

Ruszył remont na autostradzie A4. Bedą korki!

Ruszył remont na autostradzie A4. Bedą korki!

Polskie drogi 2016-04-04

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
ELEGANCKI I NOWOCZESNY
Nie jest już modnym crossoverem, ale przestronnym i komfortowym autem kompaktowym. Odświeżony Citroen C4 Cactus zachwyca na wiele sposobów.