mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Części zamienne do IVECO w Bielsku-Białej

Części zamienne do IVECO w Bielsku-Białej

W Polsce centrum dystrybucji części zamiennych (centralny magazyn części zamiennych), przeznaczone tylko dla rodzimych odbiorców, zlokalizowano w Bielsku-Białej

Każdy układ – system jest tyle wart, ile najsłabszy tworzący go element. Tę maksymę zna niejeden prowadzący jakąkolwiek działalność, w tym i działalność spedycyjno-transportową. Wszak użytkowane auto ma właśnie taką wartość, jaką jakość, parametry i wytrzymałość mają tworzące je komponenty. Częstotliwość i swoista „dokuczliwość” ich awarii składa się bowiem na opinię o tym czy innym pojeździe. Na tę opinię wpływają również jakość, sprawność oraz koszty działania serwisu. Elementy te wynikają zaś z szybkości reakcji na zgłoszoną awarię, a potem z czasu niezbędnego na jej fachowe usunięcie i związanych z tym wydatków. Wszystko to z kolei ma fundamentalne znaczenie dla realizacji przewozów, gdyż tylko wykonujący postawione przed nim zadania – tzn. jadący samochód zarabia na siebie, swoją obsługę oraz właściciela(i), podczas gdy stojąc generuje on wyłącznie koszty (straty). Dlatego też niejednokrotnie jesteśmy w stanie zapłacić więcej za wyrób, który szczególnie w dłuższym okresie okaże się mniej awaryjny i wobec tego zapewni sposobność praktycznie bezproblemowego wykonywania świadczonych przez nas usług.
Od pewnego czasu w Europie obserwuje się tendencję do utrzymywania przez poszczególne koncerny motoryzacyjne jedynie kilku dużych, obsługujących cały kontynent magazynów części zamiennych. Rezygnuje się więc z małych składów, swym zasięgiem pokrywających tylko jeden, dwa, ewentualnie trzy kraje. Ta strategia koncentracji ma, zdaniem realizujących ją podmiotów, przyczynić się głównie do obniżki kosztów funkcjonowania. Obniżka ta w połączeniu z efektywnie działającą dystrybucją podzespołów winna natomiast zapewnić, iż zamówione części dotrą do potrzebujących je serwisów szybko i po względnie niższych kosztach, co w naturalny sposób zaowocuje obniżką cen przeglądów i napraw. A efektem tego będzie z całą pewnością poprawa konkurencyjności danego producenta środków transportu i jego klienta – użytkownika wytworzonych przez tego producenta ciężarówek. Tyle teoria, gdyż, jak to zazwyczaj bywa, praktyka często wygląda zgoła inaczej. Dobrym przykładem jest tu choćby Polska, gdzie, jakby na przekór zarysowanej przed momentem strategii koncentracji, mamy do czynienia z posunięciami zgoła przeciwnymi – otwieraniem magazynów części zamiennych obsługujących wyłącznie nasz kraj i niekiedy kraje ościenne. Czyżby w takim razie nasze państwo wymagało szczególnego traktowania, względnie model funkcjonowania na rynkach zachodnich niezbytnio się u nas sprawdza? Wszak w ostatnich latach takie właśnie magazyny uruchomiły nad Odrą i Wisłą choćby DaimlerChrysler czy Volvo Trucks wraz z Renault Trucks. Niedawno do tej grupy dołączył także kolejny potentat w branży pojazdów użytkowych – IVECO.
W Europie IVECO posiada pięć głównych magazynów części zamiennych. Znajdują się one w tych samych krajach, w których działały lub działają fabryki koncernu, czyli: Włoszech (historycznie to Fiat, OM, Lancia), Francji (Unic), Niemczech (Magirus), Hiszpanii (Pegaso) oraz Wlk. Brytanii (Ford, Seddon-Atkinson). W Polsce centrum dystrybucji części zamiennych (centralny magazyn części zamiennych), przeznaczone tylko dla rodzimych odbiorców, zlokalizowano w Bielsku-Białej. Nie należy ono jednak do włoskiego wytwórcy, lecz jego obsługę, zgodnie z zasadą outsourcingu, powierzono podmiotowi zewnętrznemu. W tym przypadku zajmuje się nią znany światowy operator logistyczny – firma TNT, ściślej zaś ujmując TNT Automotive Logistics Poland, filia międzynarodowego koncernu TPG, będącego liderem w zakresie usług Global Express, Logistics&Mail. Co ciekawe, sam magazyn też nie stanowi własności TNT, lecz Fiat Auto Poland, od którego TNT go dzierżawi (stąd Bielsko-Biała jako lokalizacja). Oprócz komponentów sygnowanych przez IVECO w tym samym budynku znajdują się również komponenty Fiata i Valeo (te ostatnie zajmują powierzchnię około 700 m2).
Współpracując ze sobą od lat na poziomie globalnym TNT i IVECO postanowiły wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i opracowały wspólnie projekt kompleksowej obsługi logistycznej turyńskiego wytwórcy w naszym kraju. Umowę na prowadzenie obsługi logistycznej w zakresie dostaw, magazynowania, konfekcjonowania i obrotu częściami strony podpisały 1 października 2002 roku. Fizyczne rozpoczęcie działalności magazynu nastąpiło 1 stycznia 2003 roku, natomiast 5 lutego zaproszeni goście wzięli udział w oficjalnej, uroczystej inauguracji tego przedsięwzięcia.
Na składowanie części IVECO przewidziano powierzchnię 2000 m2. Obecnie zgromadzono około 7000 pozycji katalogowych, co pokrywa mniej więcej 70-80 proc. krajowego zapotrzebowania na części. Obrót częściami nadzoruje system informatyczny umożliwiający określenie dostępności każdego elementu w czasie rzeczywistym. Obsługa liczy 7 osób. Wszelkie podzespoły przywożone są aktualnie z centralnego magazynu w Turynie, niemniej w przyszłości nie wyklucza się transportów z magazynu w niemieckim Ulm. Dostawy obejmują nie tylko komponenty wyprodukowane przez przedsiębiorstwa należące do włoskiego giganta, ale i zewnętrznych poddostawców, których podzespoły są montowane w jego pojazdach. Wymienić by tu można przykładowo Valeo czy ZF (np. skrzynie biegów). W przypadku wprowadzania nowych modeli samochodów, w magazynie znajdują się już niezbędne elementy gwarantujące utrzymanie ich „w ruchu”. Normalnie potrzebne części przywozi się raz w tygodniu zestawem składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy o ładowności około 24 ton. Gdy zajdzie szczególna sytuacja, po części specjalnie ekspediowane jest do Włoch auto dostawcze. Za cały transport odpowiada TNT.
Zamówienia na części zamienne składają bezpośrednio TNT autoryzowane serwisy IVECO. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że bielskie centrum dystrybucji TNT używa tych samych kodów, w celu usprawnienia i ułatwienia działalności, co IVECO w swoim systemie oraz jest połączone z „wirtualnym” magazynem IVECO, oferującym 175000 pozycji katalogowych. Zamówienie, by było przyjęte do realizacji danego dnia, musi być złożone do godziny 15.00 (zamówienia złożone po tej godzinie będą przekazane do realizacji w dniu następnym). Sczytywanie zamówień odbywa się co godzinę. Gdy potrzebny podzespół jest w magazynie, wysyła go się do zamawiającego. W przeciwnym przypadku, gdy koniecznego komponentu brak, ekspediuje się do Włoch wspomniane auto dostawcze. Teoretycznie, gdy pilne zamówienie wpłynie do godziny 15.00, potrzebna część już do godziny 12.00 dnia następnego znajduje się w Bielsku-Białej. Zazwyczaj jednak od złożenia zamówienia do nadejścia części do bielskiego magazynu upływa do 36 godzin. Powyższe oznacza, iż część zamówiona w poniedziałek zostanie dostarczona dealerowi najpóźniej w piątek. Za wszelkie dostawy do punktów serwisowych na terenie kraju podzespołów znajdujących się w magazynie, i to w czasie krótszym niż 24 godziny, pełną odpowiedzialność ponosi naturalnie TNT.
Jak nas zapewniali, podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej, przedstawiciele TNT i IVECO, działalność centralnego magazynu oznacza dla punktów sprzedażowo-serwisowych, a zatem i ostatecznego użytkownika, korzyści dwojakiego rodzaju. Po pierwsze – skrócenie czasu dostawy. Za jej sprawną realizację od początku – złożenia zamówienia – do końca – dostarczenia części „pod drzwi” autoryzowanego punktu naprawczego – całkowicie odpowiada TNT. Dawniej dealerzy w swoim zakresie niejednokrotnie zaopatrywali się w Turynie oraz Ulm. Wydłużało to nieraz nie tylko czas przywozu podzespołów, ale i wiązało się z kosztami. Teraz, gdy działa magazyn, i one ulegną obniżce – druga korzyść, gdyż:

  • dealer nie będzie musiał sam jeździć po komponenty i tym samym martwić się o organizację transportu. Zawsze, poza wydatkami finansowymi z jego strony, wiązało się to również z trudną do przeliczenia na konkretne pieniądze stratą czasu przez własnych ludzi, którzy wtedy mogliby zająć się czymś innym;
  • wielkość opłat na rzecz TNT za obsługę logistyczną w przeliczeniu na część jest względnie niewielka – konkurencyjna;
  • TNT dostarczy każdy element w określonym wcześniej czasie, także gdy jest to jeden komponent akurat niedostępny w kraju. TNT gwarantuje więc pewność dostaw co do czasu i asortymentu, w efekcie czego lepiej da się planować naprawy pojazdów, szczególnie w sytuacjach nagłych (wspomniany wcześniej brak danego podzespołu w kraju);
  • klienci częściej i chętniej wybiorą autoryzowane punkty, gdzie będą serwisowani w sposób szybki, bez konieczności długiego oczekiwania na wymianę uszkodzonego komponentu, nawet gdy będzie się to wiązało z wyższymi opłatami. Ich wielkość jest jednak zazwyczaj niższa niż zyski osiągnięte z wcześniejszego powrotu do pracy (dalszego świadczenia usług transportowych), a zatem relacja – wyższy koszt usługi połączony z pewniejszą i szybszą jej realizacją w stosunku do większych wpływów z przewozów – jest korzystna dla użytkownika. W punktach bez autoryzacji i tym samym dostępu do systemu dostaw TNT, termin wykonania naprawy może natomiast być trudny do wcześniejszego, precyzyjnego określenia. A na coś takiego szanujący się przewoźnik nie zawsze jest w stanie sobie pozwolić;
  • fakturowanie części odbywa się w złotych – dealer płaci w złotych, dzięki czemu nie ponosi on ryzyka kursowego. Przy zmianach kursu walut +/- 10 proc. (aprecjacja/deprecjacja złotego względem Euro) wartość faktury nie ulega zmianie. Co równie istotne, dealer ma od 60 do 75 dni na uregulowanie należności.

Wobec tego, w ogólnym rozrachunku, działalność polskiego centrum dystrybucji części zamiennych w Bielsku-Białej powinna przyczynić się do usprawnienia oraz potanienia obsługi pojazdów IVECO w naszym kraju. Działalność ta też jest zgodna z przewodnim hasłem koncernu – „Bogactwo IVECO to klienci”, będącym przyczynkiem do reorganizacji sieci dystrybucji oraz stworzenia wydajnej, efektywnej konstrukcji mającej na celu finansowe odciążenie dealerów a ponadto stanowiącej odpowiedź na rosnące wymagania rynku.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
UFG skontroluje krótkoterminowe polisy OC
UFG skontroluje krótkoterminowe polisy OC
30-dniowe polisy OC służyć mają komisom, tymczasem niektórzy agenci proponują je kierowcom o dużej szkodowości. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny już prowadzi kontrole.