mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Jakość paliw 2014 - jest nieco lepiej

Jakość paliw 2014 - jest nieco lepiej

Z roku na rok poprawia się jakość oferowanych na stacjach benzynowych paliw, choć wciąż można trafić na paliwo złej jakości. Przeprowadzone w minionym roku kontrole Inspekcji Handlowej wykazały, że większe ryzyko zatankowania złego jakościowo paliwa dotyczy kierowców samochodów z silnikami wysokoprężnymi.

Jakość paliw 2014 - jest nieco lepiej
Inspekcja Handlowa od 2003 r. bada jakość paliwa oferowanego na rynku, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak się zmieniał ten rynek w naszym kraju. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach liczba stwierdzanych nieprawidłowości stopniowo spadała i obecnie utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc.

IH, zgodnie z ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, prowadzi kontrole na każdym etapie dystrybucji – od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. Kontrole obejmują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku - olej napędowy, benzynę, gaz LPG i biopaliwa. Kontrole jakości paliw prowadzone są w dwóch odrębnych częściach. W ramach tzw. części europejskiej (celem jest monitorowanie paliw pod względem statystycznym) stacje do kontroli wyznaczane są losowo. Natomiast w ramach krajowej części systemu (celem jest m.in. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw nie spełniających wymagań jakościowych) paliwa badane są na tych stacjach, na które skarżyli się kierowcy, które zostały wytypowane przez organy ścigania oraz na tych, gdzie podczas poprzednich badań stwierdzono nieprawidłowości.

Stacje wybrane losowo


Wyniki losowych kontroli przeprowadzonych w 2014 roku pokazują, że w porównaniu z rokiem poprzednim jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych poprawiła się. Spośród 931 próbek pobranych na 931 stacjach, norm nie spełniało 3,87 proc. (rok wcześniej było to 3,92 proc.). Pogorszyła się jakość oleju napędowego – zakwestionowano 6,45 proc. przebadanych próbek (rok wcześniej 5,42 proc.). Natomiast poprawiła się jakość benzyny - wymaganiom nie odpowiadało 1,89 proc. próbek (w 2013 roku – 2,78 proc.). Przeprowadzone w 2014 roku losowe kontrole jakości gazu LPG wykazały nieprawidłowości w przypadku 0,98 proc. spośród 408 sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,31 proc.).

Najwięcej odstępstw od norm jakościowych paliw ciekłych stwierdzono w województwach łódzkim (7,27 proc.), wielkopolskim (6,82 proc.), podkarpackim (6,12 proc.) i dolnośląskim (5,97 proc.). Żadnych nieprawidłowości nie odnotowanoza to w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim i pomorskim.

Stacje, na które napłynęły skargi


Inspekcja Handlowa badała także paliwa na wytypowanych stacjach, czyli tam, gdzie pojawiły się skargi kierowców, które na podstawie różnych sygnałów wytypowały organy ścigania oraz na tych, gdzie w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole objęły 527 próbek pobranych na 464 stacjach, zakwestionowano 12,52 proc. (rok wcześniej było to 7,8 proc.). Zastrzeżenia dotyczyły z reguły oleju napędowego – 18,26 proc. próbek (9,42 proc. w poprzednim roku). W przypadku benzyny nieprawidłowości stwierdzono tylko w przypadku – 0,58  proc. próbek (4,62 proc. w poprzednim roku). W ramach kontroli gazu LPG nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 12,5 proc. spośród 56 zbadanych próbek.

Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych zanotowano w województwach śląskim (45,24 proc.), małopolskim (27,78 proc.), opolskim (20 proc.), lubelskim (18,75 proc.), świętokrzyskim (18,18 proc.) oraz łódzkim (17,50 proc.). Najmniej nieprawidłowości stwierdzono w województwie pomorskim (2,33 proc.).

Kwestionowane parametry


Aby ustalić, czy paliwo spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach prawa, próbki paliw poddawane są badaniom laboratoryjnym w akredytowanych jednostkach.

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanym parametrem była odporność na utlenianie podawana w godzinach (minimalna wartość wynosi 20 h). Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego. Wśród najczęściej kwestionowanych parametrów oleju napędowego znalazła się też zbyt niska temperatura zapłonu. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.

W przypadku benzyny najczęściej kwestionowano nieprawidłową prężność par, która prowadzi do kłopotów z uruchomieniem silnika, a nawet jego unieruchomienia. Zastrzeżenia budziło też m.in. niedotrzymanie wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. Odstępstwo od minimalnej wartości tego parametru może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa.

W przypadku gazu LPG zastrzeżenia najczęściej dotyczyły przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

Podjęte kroki przez Inspekcję Handlową


W roku 2014 IH wydała 29 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 115 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2014 roku IH skierowała do prokuratur 75 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem prowadzonego postępowania jest ustalenie, czy doszło do popełnienia przez kontrolowanego przedsiębiorcę czynu zabronionego. Dotychczas wszczęto postępowania w 50 przypadkach: do sądów skierowano 2 akty oskarżenia, 33 spraw umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a 3 są w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jak reklamować złe paliwo


Jeżeli wlane do baku paliwo uszkodziło silnik, narażając nas na koszty naprawy, można złożyć reklamację u właściciela stacji. Niestety, ale bez okazania dowodu zakupu (paragon, faktura) się nie obejdzie. Warto zawiadomić również Inspekcję Handlową. Gdy sprzedawca nie zgodzi się z naszym żądaniem, można dochodzić swoich praw na drodze sądowej. O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, można poinformować Urząd wykorzystując specjalny formularz.

Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał większą ilość paliwa niż mieści się w baku pojazdu, zwróćmy się z kolei do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa.

Podobne wiadomości:

Znów zatankujemy na CPN - Orlen przywraca markę

Znów zatankujemy na CPN - Orlen przywraca...

Aktualności 2018-12-13

Koniec wożenia dowodu rejestracyjnego i polisy OC – co w razie stłuczki?

Koniec wożenia dowodu rejestracyjnego i...

Przepisy i prawo jazdy 2018-10-08

Komentuj:

Aska85 2015-04-07

Wszędzie są oszuści i zawsze coś zrobią by było na swoje. Ale ztą listą stacji paliw to jest dobry pomysł.

~Korek 2015-04-02

Może trzeba podawać publicznie liste stacji gdzie fałszują paliwo? Wtedy te firmy po prostu padną, same się wyłącza z rynku.

~karol 2015-04-02

Przykład zawsze idzie od "góry".Nie ma kary dla oszustów,tylko dla tych co ich ścigają.

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowoczesna technika ? zawieszenie, hybryda, fotele z masażem
Nowoczesna technika ? zawieszenie, hybryda, fotele z masażem
Citroën od zawsze słynie z wyrafinowanych rozwiązań technicznych, nic więc dziwnego, że również ich najnowsze modele naszpikowano techniką.

Rajd DAKAR 2020 Rajd DAKAR 2020