mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > Nieprawidłowe umowy kupna

Nieprawidłowe umowy kupna

Jak wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 86 proc. przebadanych umów oferowanych przy sprzedaży nowych samochodów zawiera nieprawidłowości.

Najwięcej zarzutów dotyczy klauzul ograniczających odpowiedzialność sprzedających oraz wykluczających możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń przez konsumentów 

Celem badania wzorców umownych, które przeprowadzono pomiędzy październikiem 2003 a majem b.r. było ustalenie, czy przedsiębiorcy oferujący sprzedaż nowych samochodów oraz udzielający gwarancji naruszają prawnie chronione interesy konsumentów. Wyniki potwierdziły informacje zawarte w licznych skargach napływających do Urzędu od kupujących. Nieprawidłowości polegające na naruszeniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw stwierdzono w przypadku 86 proc. skontrolowanych umów. Raport ma charakter przede wszystkim informacyjno-edukacyjny, skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i podmiotów zawierających z nimi umowy sprzedaży samochodów.

Zarzuty Urzędu dotyczą m.in. ograniczeń odpowiedzialności sprzedających względem konsumentów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Poważne wątpliwości budzą postanowienia, które nakładają na kupującego obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zakupu, jednocześnie nie przewidując analogicznego świadczenia w przypadku niewykonania umowy przez oferenta-sprzedawcę. Zdaniem Urzędu, przedsiębiorca powinien ponosić odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z umowy w określonym terminie. Za szczególny przypadek naruszenia podstawowych praw konsumentów UOKiK uznał m.in. możliwość utraty zaliczki w przypadku nieodebrania przez nabywcę listu poleconego z zawiadomieniem o terminie odbioru pojazdu bez względu na okoliczności, które mogą być niezależne i niezawinione przez kupującego.

Nieprawidłowości dotyczą również postanowień, które uprawniają sprzedającego do zmiany ceny samochodu już po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa do odstąpienia od niej. Klauzule te najczęściej mają postać zastrzeżeń, iż cena samochodu może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów podatkowych bądź określeń, że ma ona wyłącznie charakter orientacyjny.

Wątpliwości Urzędu budzą ponadto postanowienia, które przewidują wyłączne uprawnienia przedsiębiorców do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia np. w postaci zastrzeżeń, że konsumenci nie mogą odmówić przyjęcia samochodu, nawet jeżeli wprowadzono ogólne zmiany konstrukcyjne albo gdy zamówiony samochód będzie miał inny odcień lakieru. Zakwestionowano również postanowienie, na podstawie którego przedsiębiorca rozpatrujący reklamacje konsumenta traktuje opinie wskazanego przez siebie rzeczoznawcy jako wiążącą dla obu stron i mającą wpływ na rozpatrzenie reklamacji.

Zastrzeżenia UOKiK budzą również postanowienia niejednoznaczne i niezrozumiałe dla przeciętnych konsumentów np. poprzez odwołanie do różnych wskaźników ekonomicznych i technicznych. Ogólnikowość użytych zwrotów – np. odmowa wykonania świadczeń gwarancyjnych w przypadku użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem – przy jednoczesnym braku precyzyjnych definicji może uniemożliwić kupującym realizację uprawnień wynikających z umów.

W czasie kontroli przebadano wzorce stosowane przez sprzedawców aut Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

W jej wyniku prawie wszyscy przedsiębiorcy zadeklarowali wycofanie się z zakwestionowanych postanowień. Jedynie jeden z nich stosujący m.in. postanowienia wyłączające odpowiedzialność za ustne zapewnienia sprzedawców dotyczące właściwości i parametrów sprzedawanych pojazdów – co jest niedopuszczalne – odmówił wprowadzenia stosownych zmian. Wobec powyższego przeciwko DaimlerChrysler Automotive – importerowi takich marek jak Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Maybach oraz Smart – zostanie złożony pozew w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Bram Schot nowym prezesem Audi
Bram Schot nowym prezesem Audi
Jak poinformowało Audi, rada nadzorcza AUDI AG zaaprobowała Abrahama Schota na stanowisko prezesa zarządu.