mojeauto.pl > motogazeta > Aktualności > W 2005 roku na drogach było bezpieczniej

W 2005 roku na drogach było bezpieczniej

Ze sprawozdania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, iż w 2005 roku liczba wypadków drogowych zmniejszyła się o około 3000 w porównaniu z rokiem 2004. Udało się również znacząco zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych.

W 2005 roku na drogach było bezpieczniej
W 2005 r. nastąpił znaczny wzrost liczby ujawnionych przypadków kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu (wypadki te charakteryzują się z reguły dużą ciężkością). Jednak nadal powodem powstawania największej liczby wypadków śmiertelnych na drogach (prawie 30%) jest nadmierna prędkość.

Z powyższych danych wynika, że lista największych zagrożeń w ruchu drogowym w Polsce zbieżna jest z tymi w Unii Europejskiej: nadmierna i niedostosowana do warunków prędkość, alkohol, młodzi kierowcy, ciężkość wypadków i brak stosowania urządzeń ochronnych, narażenie niechronionych użytkowników dróg oraz „czarne punkty”. Aby nasze działania prewencyjne były zbieżne z unijnymi pod kątem podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa ruchu zdaniem Ministerstwa Transportu i Budownictwa, należy nadal konsekwentnie realizować działania wskazane w Programie GAMBIT 2005, czyli:

–uchwalić ustawę o osobach kierujących pojazdami i wprowadzić wynikający z niej system szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wprowadzić ustawowy obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez cały rok;

–zwiększać kontrole Policji, szczególnie z wykorzystaniem urządzeń do automatycznego pomiaru prędkości pojazdów oraz zwiększać liczbę kar nakładanych (w stosunku do liczby udzielanych pouczeń) na osoby naruszające przepisy ruchu drogowego, a we współpracy z wymiarem sprawiedliwości wzmocnić społeczną świadomość nieuchronności kar za łamanie przepisów ruchu drogowego;

–nieustannie edukować społeczeństwo w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i współpracy z instytucjami pozarządowymi, fundacjami, firmami ubezpieczeniowymi itp., a także promować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystując osoby o wysokim autorytecie politycznym, medialnym i społecznym;

–kontynuować realizację pilotażowych Regionalnych Programów Poprawy BRD oraz rozszerzyć zakres działań związanych z niechronionymi użytkownikami dróg, uspokojeniem ruchu, likwidacją czarnych punktów, monitoringiem ruchu, a także budową przy drogach krajowych sieci bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych;

–przeszkolić jak największą liczbę specjalistów i pracowników różnych szczebli zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do takich zadań w Gdańsku została już powołona Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której weszli specjaliści z Politechniki Gdańskiej, pogotowia, straży pożarnej, policji, straży miejskiej oraz urzędnicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Będą oni pracować nad wcieleniem programu GAMBIT, który docelowo ma zwiększyć bezpieczeństwo na gdańskich drogach.

"Chociaż program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego był do tej pory realizowany to jednak chcieliśmy go udoskonalić. Dzięki „GAMBITOWI Gdańskiemu”, możemy pracować w gronie ludzi, którzy znają potrzeby gdańszczan i wiedzą, co należy robić. Najważniejsze, że Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego skoordynuje i usystematyzuje naszą pracę. Jestem pewien, że efekty będą widoczne w krótkim czasie" -powiedział sekretarz Rady, Antoni Szczyt.

Głównym celem „GAMBIT Gdański” jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50% w ciągu 10 lat.

Czytaj także:

Wywiad Mojeauto.pl ze Specjalistą medycyny ratunkowej - Adamem Maciejem Pietrzakiem:

-
Bezpieczniej po wypadku

- Jak działa na nas alkohol?

Czytaj więcej:

Bezpieczniej przez Internet 2006-03-17

Program poprawy bezpieczeństwa na drogach 2006-02-10
 

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Toyota opracowała humanoidalnego robota
Toyota opracowała humanoidalnego robota
Toyota i japoński operator komórkowy NTT DOCOMO opracowały system sterowania na odległość humanoidalnym robotem T-HR3 za pośrednictwem sieci komórkowej piątej generacji.