mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Od 1 stycznia 2005 r. na wniosek właściciela pojazd może zostać czasowo wycofany z ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Taka możliwość dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych oraz autobusów. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Zatem w praktyce z czasowego wycofania pojazdu z ruchu będą korzystać podmioty wykonujące transport drogowy, korzystając w tym czasie, zgodnie ze zmienioną ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ze zwolnienia od podatku od środków transportowych.

Aby wycofać czasowo pojazd z ruchu właściciel musi złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie rejestrującym oraz złożyć do depozytu dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. Właściciel pojazdu może jednak na swój pisemny wniosek skorzystać ze skrócenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu za opłatą wydaje starosta.
 
Opłata ta zależy od okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu ale, stosownie do ustawy, nie może być wyższa niż 150 zł. W rozporządzeniu opłatę za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy ustalono w wysokości 80 zł. Za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu w roku, opłatę powiększa się o 10 zł za każdy kolejny miesiąc.

Wg resortu infrastruktury regulacje rozporządzenia wpłyną na ochronę działalności gospodarczej niektórych przedsiębiorców. Podmioty wykonujące transport drogowy, w okresach przejściowych trudności ekonomicznych, technicznych będą mogły skorzystać z czasowego wycofania pojazdu z ruchu i nie będą zmuszeni do likwidowania prowadzonej działalności.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Parkowanie równoległe. Jak robić to dobrze?
Parkowanie równoległe. Jak robić to dobrze?
Parkowanie równoległe to pozornie trudny manewr. Tymczasem wystarczy poznać kilka zasad, by wpasować się w każdą niemal lukę.