1. mojeauto.pl >
  2. motogazeta >
  3. Finanse i prawo >
  4. Gdzie w Europie konieczne są zimówki?

Gdzie w Europie konieczne są zimówki?

W Polsce co jakiś czas przewija się temat stosowania obowiązkowego zimowego ogumienia. Póki co na dyskusjach się kończy i to od dobrej woli kierowcy zależy, jakie opony będzie używał, gdy za oknem śnieg i mróz. Tymczasem takiej dowolności nie ma w niektórych europejskich krajach. Warto wiedzieć, gdzie zimą konieczne są zimówki.

Gdzie w Europie konieczne są zimówki?
Europejskie kraje można zasadniczo podzielić na trzy grupy, jeśli chodzi o konieczność używania opon zimowych. Są takie, gdzie w określonych porach roku wolno nam się poruszać autem wyłącznie na zimowych oponach. W niektórych stosowanie zimowego ogumienia jest uzależnione od aktualnych warunków drogowych. I wreszcie trzecia grupa, do której należy również Polska, nie stawia wobec kierowcy żadnych wymagań co do używania określonego typu opon. Co ciekawe, w niektórych państwach dozwolona jest także w określonych warunkach jazda na oponach z kolcami.
 
Kraje, w których opony zimowe są prawnie obowiązkowe

Estonia
Opony zimowe są dozwolone od 15 października do 31 marca, a obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca. W przypadku wyjątkowo trudnych dróg lub bardzo złych warunków atmosferycznych jest dopuszczane używanie opon z kolcami od 1 października do 30 kwietnia.

Finlandia
W Finlandii opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do końca lutego. Opony
z kolcami mogą być używane od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy. Głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 3 mm. Przepisy te stosuje się również do pojazdów, które zostały zarejestrowane za granicą.

Łotwa
Na Łotwie w okresie od 1 grudnia do 1 marca wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w opony, które nadają się do jazdy w warunkach zimowych. W okresie od 1 maja do 1 października jest zabronione używanie opon z kolcami. Dodatkowo głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 4 mm.

Słowenia
Od 15 listopada do 15 marca, a poza tym okresem, w zimowych warunkach pogodowych (np. podczas opadów śniegu, gołoledzi itp.), samochody osobowe i pojazdy do 3,5 ton muszą być wyposażone w opony zimowe na wszystkich kołach lub opony letnie ale z łańcuchami śniegowymi w bagażniku. W obu przypadkach, minimalna głębokość bieżnika musi wynosić 3 mm.

Uwaga: W nadmorskich regionach wyposażeniem wystarczającym są opony letnie z minimalną głębokością bieżnika 3 mm (nie trzeba mieć łańcuchów w bagażniku), ale w zimowych, złych warunkach pogodowych, łańcuchy zimowe muszą być zamontowane na kołach napędowych. Przepis ten stosuje się również do pojazdów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi.

Szwecja
Między 1 grudnia a 31 marca jest obowiązkowe posiadanie zimowych opon lub równorzędnego sprzętu. Podczas tego okresu głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 3 mm. Każda przyczepa przymocowana do pojazdu musi być dostosowana do wymogów dotyczących opon. Opony z kolcami są dozwolone od 1 października i 15 kwietnia albo jeżeli zimowe warunki drogowe tego wymagają. Zasady te stosuje się również do zagranicznych samochodów podróżujących po Szwecji.

Kraje, w których opony zimowe są obowiązkowe, jeśli wymagają  tego warunki pogodowe

Austria
W Austrii od 1 listopada do 15 kwietnia pojazdy muszą być wyposażone w opony zimowe, jeśli warunki pogodowe tego wymagają. Opony powinny być opatrzone jednym z typowych znaków: M+S, M.S. lub M&S i mieć minimalną głębokość bieżnika 4 mm dla opon radialnych i 5 mm dla opon diagonalnych. Alternatywnie, pojazdy z oponami letnimi muszą mieć łańcuchy.
Wymagania te stosuje się do pojazdów zarejestrowanych w Austrii jak poza jej granicą.

Opony z kolcami  mogą być używane tylko od 1 października do 31 maja, regionalne przepisy mogą jednak wydłużać ten okres.

Stosowanie łańcuchów zamiast opon zimowych jest dopuszczalne, tylko jeżeli droga jest stale lub prawie zawsze pokryta śniegiem lub lodem.

Niemcy
Od trzech lat kierowcy muszą dostosować typ opon do warunków atmosferycznych. W przypadku śniegu, gołoledzi lub szronu, opony zimowe (lub całoroczne) są obowiązkowe. Opony zimowe lub całoroczne są wymagane na wszystkich czterech kołach. Opony zimowe muszą mieć co najmniej 1,6 mm głębokości bieżnika.

Brak odpowiedniego wyposażenia podczas zimy grozi karą grzywny (od 40 do 120 euro). Poza tym w razie wypadku mogą wystąpić problemy z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. Opony z kolcami, które mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni są zabronione.

Rumunia
Opony zimowe są obowiązkowe na drogach pokrytych śniegiem lub lodem od 1 listopada do 31 marca. Muszą być zamontowane na wszystkich kołach. Opony muszą być opatrzone znakiem M+S lub M&S i mieć co najmniej 1,6 mm głębokość bieżnika. Na publicznych drogach pokrytych śniegiem, lodem dozwolone są opony z kolcami, ale muszą być zatwierdzone (homologowane).

Czechy
Od 1 listopada do 31 marca pojazdy muszą być wyposażone w opony zimowe, jeżeli drogi są pokryte stałą warstwą śniegu lub lodu albo można założyć na podstawie panujących warunków atmosferycznych, że śnieg i lód pojawi się na drodze podczas jazdy. Głębokość bieżnika powinna wynosić min. 4 mm. Opony z kolcami są zabronione.

Chorwacja
Opony zimowe są obowiązkowe w warunkach, w których droga jest pokryta śniegiem i/lub lodem. Obowiązkowe wyposażenie zimowe pojazdów o masie do 3,5 t. musi uwzględniać 4 zimowe opony lub 4 letnie opony o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm oraz łańcuchy zimowe w bagażniku samochodu.

Wyjątkowo, minister właściwy do spraw transportu może postanowić, że w niektórych miejscach w kraju, w określonym czasie opony zimowe są obowiązkowe dla poszczególnych kategorii lub rodzajów pojazdu, niezależnie od istnienia zimowych warunków pogodowych. W ciężkich warunkach zimowych jest zabroniony ruch samochodów ciężarowych z przyczepami.

W przypadku braku wyposażenia pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy mogą być ukarani grzywną w wysokości ok. 95 euro.

Luksemburg
Opony zimowe są obowiązkowe w Luksemburgu w przypadku zaśnieżonych i oblodzonych dróg (stan na dzień 1 października 2012).

Norwegia
Nie istnieje obowiązek posiadania opon zimowych w Norwegii, ale zawsze należy dostosować typ opon do panujących warunków atmosferycznych. W rzeczywistości więc powinniśmy jeździć na oponach zimowych w okresie zimowym. Od 1 listopada (lub 15 października w północnej Norwegii) do pierwszego poniedziałku po drugim dniu Wielkanocy kierowcy mogą używać opon z kolcami.

Słowacja
Opony zimowe są obowiązkowe, jeżeli wymagają tego warunki pogodowe (drogi są pokryte spójną warstwą śniegu, lodu i szronu.)

Kraje, w których opony zimowe są obowiązkowe, tylko gdy na drogach zostały umieszczone specjalne znaki

Francja
Opony zimowe nie są obowiązkowe, chyba że na drodze pojawi się znak drogowy. Wielu kierowców wyposaża jednak auta w zimowe opony ze względów bezpieczeństwa. Kierowcy powinni bezwzględnie założyć zimowe ogumienie w Alpach Francuskich.

Hiszpania
Opony zimowe nie są obowiązkowe, chyba że istnieje inna decyzja władz lokalnych lub na drodze pojawiają się specjalne znaki drogowe – szczególnie na terenach górskich. Opony z kolcami są dozwolone - tego rodzaju opony uważane są za opony zimowe.

Włochy
Opony zimowe nie są na ogół obowiązkowe we Włoszech, chyba że pojawi się szczególny znak drogowy, który określa okres, w którym pojazd musi być wyposażony
w opony zimowe lub łańcuchy.

Kraje, gdzie opony zimowe nie są obowiązkowe

Belgia, Cypr, Malta, Portugalia, Grecja oraz

Bułgaria
Opony zimowe nie są obowiązkowe. Zabrania się używania opon z kolcami. Zarówno latem i zimą głębokość bieżnika powinna wynosić 1,6 mm.

Węgry
Na Węgrzech jedynie zaleca się wyposażenie samochodu w opony zimowe.

Dania
Opony zimowe nie są obowiązkowe. Opony z kolcami są dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia.

Irlandia
Opony zimowe nie są obowiązkowe, dopuszczalne są opony z kolcami, których powinno używać się tylko na ubitym śniegu lub lodzie (jeżeli kierowca jeździ w oponach z kolcami po asfalcie może być pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenia nawierzchni).

Islandia
Opony zimowe nie są wymagane. Jeżeli jednak na drodze znajduje się lód lub śnieg kierowca powinien mieć łańcuchy. Jeśli zima jest łagodna w południowej części Islandii można jeździć na letnich oponach cały rok.

Opony z kolcami są akceptowane  w okresie zimowym, ale trwają obecnie dyskusje, czy nie powinien zostać wprowadzony zakaz lub ograniczenie ich używania (przynajmniej w miastach i południowej części kraju) ze względu na spore uszkodzenia nawierzchni dróg.

Litwa
Opony zimowe nie są obowiązkowe, ale w okresie od 10 listopada do 1 kwietnia nie można używać opon letnich – należy korzystać z uniwersalnych opon (głębokość bieżnika nie powinna być mniejsza niż 3mm). Opony z kolcami są zakazane od 10 kwietnia do 1 listopada.

Holandia
Opony zimowe nie są obowiązkowe, ale wielu kierowców wyposaża swoje samochody
w zimowe ogumienie, gdyż Holendrzy często jeżdżą na zimowe wakacje do Francji, Niemiec i Austrii. Ze względu na niszczenie nawierzchni w Holandii nie jest dozwolone stosowanie opon z kolcami.

Wieka Brytania
Opony zimowe w Wielkiej Brytanii nie są obowiązkowe, ale są dozwolone. Dozwolone są również łańcuchy oraz opony z kolcami. W każdym wypadku samochody powinny być tak dostosowane do jazdy w warunkach zimowych, aby nie powodować szkód w nawierzchni dróg.

Podobne wiadomości:

Stres za kierownicą – jak sobie z nim radzić?

Stres za kierownicą – jak sobie z nim radzić?

Bezpieczna jazda 2020-04-08

Podstawy bezpiecznej jazdy kamperem

Podstawy bezpiecznej jazdy kamperem

Bezpieczna jazda 2020-06-24

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Porsche 911 Targa – trzeci do kompletu
Porsche 911 Targa – trzeci do kompletu
Porsche 911 Targa dołącza do modeli w nadwoziu Coupe oraz Cabriolet w sam raz przed zbliżającym się okresem letnim. Znamy już ceny Targi.