mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Mało czasu na stary VAT

Mało czasu na stary VAT

Nowa ustawa o podatku od towarów i usług jest w dużej mierze niekorzystna dla szeroko pojmowanej branży motoryzacyjnej.

Oczywiście chodzi tu o auta, które do tej pory były traktowane jako ciężarowe i przy ich nabyciu można było odliczyć cały VAT naliczony, a według rozwiązań nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) stracą taki status. Zgodnie z art. 86 ustawy prawo do odliczenia całego podatku VAT przysługuje tylko w przypadku nabycia auta spełniającego warunek dopuszczalnej ładowności potwierdzony świadectwem homologacji lub odpisem decyzji zwalniającym z obowiązku uzyskania takiego świadectwa.
Ustawa uzależnia dopuszczalną ładowność od liczby miejsc w aucie wg wzoru (art.86 ust.3):
DŁ = 357 kg + n*68 kg, gdzie n oznacza ilość miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy.
Tylko te auta, których ładowność przekracza wyliczoną wg powyższego wzoru, ustawa traktuje jako ciężarowe i pozwala na pełne odliczenie podatku VAT. Pełne odliczenie przysługuje ponadto, gdy odsprzedaż lub oddanie pojazdów w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu stanowi przedmiot działalności podatnika, gdy jest to pojazd specjalny potwierdzony świadectwem homologacji lub jest to samochód do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

W pozostałych przypadkach w momencie nabycia samochodu podatnikowi przysługuje odliczenie tylko do wysokości 50 proc. kwoty podatku naliczonego, przy czym nie więcej niż 5 tysięcy zł. Aby móc skorzystać z całego przysługującego odliczenia (50% podatku VAT) cena brutto auta powinna maksymalnie wynosić nieco poniżej 55.500 zł. Jeśli wartość samochodu będzie wyższa nadwyżki VAT ponad 5 tysięcy nie będzie można odliczyć.

Spora większość aut wykorzystywanych do tej pory przez przedsiębiorców jako ciężarowe nie będzie mogła być tak traktowana. Przykładowo dla aut pięcioosobowych ładowność musi przekraczać 697 kg, a dla czteroosobowych 629 kg. Większość samochodów nie spełni więc wymaganego wzorem warunku ładowności. Niebezpiecznym dla przedsiębiorców może okazać się wymóg, by w świadectwie homologacji znalazły się dane pozwalające wyliczyć dopuszczalną ładowność (ilość miejsc i ładowność auta). Już teraz słychać głosy, iż np. ciągniki siodłowe nie mają podanej ładowności i wg ustawy mogą zostać potraktowane jako osobowe!

Aby uniknąć kłopotu związanego z wyliczeniem dopuszczalnej ładowności można jeszcze nabyć samochód z homologacją ciężarową („z kratką”) do końca kwietnia i odliczyć cały VAT zawarty w cenie. Jednak co z osobami, które taki zakup planowały w późniejszym terminie i teraz nie mają na to potrzebnych środków finansowych? Pozostaje im albo nabyć pojazd spełniający ww. warunki, albo pogodzić się z możliwością odliczenia jedynie 5 tys. zł. Z nowej ustawy skorzystają za to, niewiele wprawdzie ale zawsze, przedsiębiorcy kupujący samochód osobowy, który i tak mieli zamiar nabyć, nie bawiąc się w rozwiązania „z kratką”. Im ustawodawca dał prawo do odliczenia 50 proc., nie więcej niż 5 tys. zł.

Podobnie, choć z pewnymi wyjątkami, ma się sytuacja z leasingiem samochodów. W przypadku nabycia tą drogą samochodu osobowego, innego - niespełniającego warunku dopuszczalnej ładowności lub bez wymaganych dokumentów, podatnikowi przysługuje prawo do takiego samego odliczenia, jak w przypadku zakupu samochodu. Leasingobiorca w kolejnych ratach będzie odliczać 50% podatku, jednak nie więcej niż 5 tys. zł w całym okresie użytkowania samochodu. Jeśli ktoś chciałby jeszcze zdążyć z leasingiem auta „z kratką” musi się bardzo pospieszyć. Ma na to czas do 19 kwietnia, tj. dwa tygodnie od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Dodatkowo musi daną umowę leasingową zarejestrować we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja br.

Z ulgą przyjęła branża leasingowa poprawki Senatu dotyczące momentu zapłaty podatku VAT. W trakcie prac nad ustawą pojawiły się głosy, że cały leasing zostanie potraktowany jako dostawa towaru, a co za tym idzie, już na początku umowy trzeba będzie odprowadzić cały podatek VAT. Mogłoby to spowodować znaczne zmniejszenie konkurencyjności tej drogi finansowania i zmarginalizować całą branżę leasingową. Na szczęście po poprawkach taka interpretacja dotyczy tylko leasingu finansowego, w którym prawo do amortyzacji przedmiotu leasingu przysługuje leaingobiorcy. A zdecydowaną większość umów (według szacunków nawet do 95%) stanowi leasing operacyjny, traktowany jako dostawa usług.

Bardzo niekorzystnie wygląda z kolei sytuacja dotycząca kosztów eksploatacji (m.in. zakup benzyny, ON lub gazu) samochodów osobowych, pojazdów które nie spełniają wymogów ładowności lub nie posiadają odpowiedniej dokumentacji. Ustawa nie przewiduje możliwości odliczania podatku VAT w takich przypadkach. I co gorsze, rozwiązanie to dotyczyć będzie pojazdów nabytych „pod rządami” nowej ustawy, a także tych nabytych wcześniej. Oznacza to, że posiadając od dłuższego czasu auto „z kratką”, które jednak nie będzie spełniać wzoru na ładowność, właściciel wykorzystujący ten samochód do działalności gospodarczej nie będzie mógł pomniejszyć VAT należny o VAT wynikający z faktury zakupu paliwa.

Czy takie rozwiązanie może spowodować, iż ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego? Raczej małe jest prawdopodobieństwo, szczególnie, że bez nowej ustawy tzw. dostawy wewnątrzwspólnotowe (z państwami członkowskimi Unii) nie miałyby racji bytu. Jedyna szansa, że ustawa zostanie poprawiona już w trakcie jej obowiązywania, na co wielu różnych ekspertów kładzie nacisk...

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Koniec wypadków drogowych? Lexus testuje nowe rozwiązania
Koniec wypadków drogowych? Lexus testuje nowe rozwiązania
Lexus pracuje nad opracowaniem rozwiązań, które pozwolą zminimalizować liczbę wypadków drogowych.