mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Platforma Obywatelska o przyszłości polskiej motoryzacji

Platforma Obywatelska o przyszłości polskiej motoryzacji

Kierowcy są taką grupą społeczną, która często stanowi dla rządzących doskonałe źródło finansowania różnych potrzeb budżetowych. Brak jakiejś wspólnej organizacji, reprezentującej wszystkich właścicieli samochodów, powoduje, że pomimo sporej liczby kierowców, nikt nie dba o ich dobro. Dlatego też zbliżające się wybory parlamentarne są dobrą okazją, by zapytać się polityków, jakie mają plany co do przyszłości branży motoryzacyjnej w naszym kraju.

Platforma Obywatelska o przyszłości polskiej motoryzacji
Koalicja organizacji motoryzacyjnych, w tym m.in. Związek Dealerów Samochodów oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, wystosowała do wszystkich partii politycznych list z sześcioma pytaniami o planowane zmiany legislacyjne dotyczące motoryzacji. Jako, że kampania wyborcza lada moment, więc należało się wkrótce spodziewać odpowiedzi. Pierwsza udzieliła jej Platforma Obywatelska.

1. Czy Platforma Obywatelska jest za wprowadzeniem pełnego odliczenia lub znaczącego zwiększenia kwoty odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych nabywanych lub leasingowanych przez przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnego odpisu amortyzacyjnego przy jednoczesnym obowiązującym opodatkowaniu prywatnego użycia pojazdów służbowych, co spowoduje zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, odnowę parku samochodowego i - w ciągu kilku lat - zwiększenie wpływu budżetowego?

Obecne ograniczenie w odliczeniu podatku od towarów i usług od zakupu paliwa oraz samochodów wynikają głównie z sytuacji budżetowej, są rozwiązaniami czasowymi i nie mogą być uważane za rozwiązania docelowe. Platforma Obywatelska jest za wprowadzeniem takich rozwiązań w podatku od towarów i usług, które uwzględnią powszechną sytuację, że samochód osobowy służy jednocześnie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do celów osobistych. Musi to być rozwiązanie proste i zrozumiałe dla wszystkich, ale z drugiej strony nie chcemy powrotu do samochód "z kratką".

2. Czy Platforma Obywatelska jest za zastąpieniem obecnych rozwiązań podatkowych - w tym podatku akcyzowego od samochodów, który pełni tylko funkcję fiskalną, tzw. podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych, który będzie promował zakup samochodów nowszych, ekologicznych i w dobrym stanie technicznym?

Klub Parlamentarny PO oraz MF prowadziło prace nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi mającymi na celu zapewnienie wpływów budżetowych przy jednoczesnym uwzględnieniu oddziaływania opodatkowania na środowisko i gospodarkę. Rodzi to niestety różne problemy. Objęcie nowym podatkiem wszystkich użytkowników samochodów spowoduje, że posiadacze samochodów już z zapłaconą akcyzą zostaną obciążeni dodatkową opłatą. Powyższe, w kontekście zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, jest nie do przyjęcia. Natomiast opodatkowanie podatkiem rocznym jedynie samochodów, które będą rejestrowane po raz pierwszy moze spowodować zmniejszenie dochodów budżetowych, co w obecnej sytuacji budżetowej nie jest możliwe do przyjęcia. Można natomiast myśleć o tym w przyszłości, kiedy napięcia budżetowe ustąpią.

Natomiast przyjęcie koncepcji, w której samochody nowowprowadzone na rynek opodatkowane byłyby podatkiem rejestracyjnym uzależnionym od parametru środowiskowego (pobieranym tylko raz), nie pozwoliłoby na wyższe opodatkowanie samochodów starszych (nieekologicznych) z uwagi na uwarunkowania prawa wspólnotowego wymagające uwzględnienia spadku wartości pojazdu w kwocie podatku rejestracyjnego. Zgodnie z przepisami kwota nakładanego podatku rejestracyjnego powinna zmniejszać się wraz ze spadkiem wartości opodatkowania samochodu, czyli wraz z wiekiem tego pojazdu. W konsekwencji zgodnie z wyrokiem ETS, dla dwóch identycznych pojazdów różniących się tylko rokiem produkcji, dla samochodu starszego kwota podatku powinna być niższa.

3. Czy - mając na uwadze, że średni wiek pojazdu w Polsce wynosi ok. 14 lat - Platforma Obywatelska jest za wprowadzeniem zmian w systemie kontroli technicznej pojazdów w celu eliminowania z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie oraz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach?

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne w zakresie badań technicznych pojazdów stanowią implementację dyrektywy Parlementu Europejskiego i Rady (2009/40/WE) w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Dyrektywa ta określa minimalny poziom wymagań technicznych, których spełnienie umożliwi dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Dyrektywa jest w pełni implementowana, ponadto w niektórych obszarach sprawdzania stanu technicznego pojazdu, przyjęto ostrzejsze rozwiązania wkraczające poza unijne normy, chociażby w zakresie pomiaru zawartości węglowodanów w spalinach. Dlatego też nie wydaje się prawdopodobnym, aby pojazd, który uzyska pozytywny wynik badania technicznego w Polsce, nie uzyskał wyniku w innym kraju członkowskim UE.

Obecnie Rząd prowadzi zaawansowane prace legislacyjne nad projektem ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego. Projekt ten jest kompleksowym zapisaniem całego obszary prawa związanego z badaniami technicznymi i działalnością stacji kontroli pojazdów. Realizuje on także przesłanki zawarte w opublikowanej przez NIK w 2009 r. "Informacji o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego".

Uwzględniając powyższe jesteśmy zdania, że aktualny stan prawny oraz zmiany w prawie planowane w najbliższym czasie, zapewniają właściwy system kontroli stanu technicznego pojazdów w Polsce.

4. Czy Platforma Obywatelska jest za wprowadzeniem zmian prawa promujących zakup i używanie pojazdów o niskiej emisji CO2 i innych szkodliwych substancji szkodliwych oraz pojazdów z alternatywnymi źródłami napędu?

Przy Prezesie Rady Ministerów funkcjonuje Międzyresortowy Zespół ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, na posiedzeniach którego omawiane są m.in. zagadnienia związane z opracowaniem systemu zachęt promujących rozwój rynku samochodów przyjaznych środowisku. Omawiane są możliwości wprowadzenia rozwiązania polegającego na zastąpieniu obowiązującego podatku akcyzowego innym obciążeniem finansowym, którego wysokość byłaby uzależniona od parametrów ekologicznych. Byłoby to jednorazowe obciążenie przy zakupie nowego lub używanego samochodu, po raz pierwszy rejestrowanego w Polsce. Podatek nie byłby nakładany na dotychczasowych użytkowników samochodów.

Ponadto na posiedzeniach Zespołu omawiane są również możliwości rozwoju rynku CNG i uwarunkowania jego wykorzystania jako alternatywnego, ekologicznego paliwa. Dotychczas Zespół zapoznał się także z projektem utworzenia tzw. Klastra Motoryzacyjnego, który jest wspólnym przedsięwzięciem Politechniki Warszawskiej, Miasta Stołecznego Warszawy oraz instytucji i firm sektorów motoryzacyjnego i paliwowo-energetycznego.

Platforma Obywatelska w pełni popiera podejmowane przez Zespół inicjatywy, które prowadzić będą do wprowadzenia zmian w polskim prawie promującym zakup i używanie pojazdów o niskiej emisji CO2 i innych substancji szkodliwych oraz pojazdów z alternatywnymi źródłami napędu.

5. Czy Platforma Obywatelska jest za zmianami prawa w systemie rejestracji pojazdów samochodowych, mającymi na celu zmniejszenie biurokracji i ułatwienia formalne osobom nabywającym i rejestrującym samochody?

Tak, nasz Rząd jest w trakcie przygotowywania projektu ustawy o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. Platforma będzie zabiegać, aby projekt został uchwalony jak najszybciej. Co ważne, planuje się, że pierwsze rozwiązania w nim zawarte wejdą w życie w trzy miesiące od ogłoszenia ustawy (m.in. możliwość kierowania pojazdem przez osoby posiadające uprawnienia bez konieczności posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy). Reszta przepisów wejdzie w życie w ciągu roku od ogłoszenia ustawy.

6. Czy Platforma Obywatelska jest za zmianami prawa zmierzającymi do likwidacji szarej strefy w usługach motoryzacyjnych, polegających w szczególności na zwiększeniu efektywności prowadzonych kontroli, w tym w obszarze napraw i obrotu częściami samochodowymi oraz funkcjonowania nielegalnych stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji?

Platforma Obywatelska będzie zdecydowanie popierać rozwiązania, które przyczyniają się do likwidacji szarej strefy w usługach motoryzacyjnych. Wspomniany w poprzedniej odpowiedzi projekt ustawy będzie ograniczał rozwój tej strefy poprzez m.in. zwiększenie liczby danych w referencyjnym rejestrze CEP. Dzięki obowiązkowi odnotowywania stanu licznika w trakcie kontroli technicznej utrudniony zostanie proceder "cofania liczników". Stworzone zostaną także warunki do identyfikowania kluczowych zespołów każdego pojazdu, co powinno skutecznie uniemożliwić wykorzystanie takich części pochodzących z demontowanych pojazdów wycofywanych z eksploatacji.

Podobne wiadomości:

AUTO MOTO EKO 2011

auto motor i sport 0000-00-00

Przegląd płatny z góry od jesieni

Przegląd płatny z góry od jesieni

Finanse i prawo 2017-05-03

Komentuj:

~sdf 2011-07-04

Bla bla bla... Co jeszcze możemy ci obywatelu obiecać?

~głuchy 2011-07-04

a tak ze kierowcy sa dojną krową dla rządu bo przejadł wszystko sa sie da a tak powinno byc ze wszystkie obecne rzady pod trybunał stanu za marnostrastwo majopowiedzie po co wszyskie pieniazde przeznaczyli nie nainne cele aapowiiny byc 100 procentach przecnaczone nadrogi i tak kólko zamyka

~dobro kierowców 2011-07-04

jak w tym starym dowcipie: partia ma na względzie dobro obywateli, obywatele w popłochu chowają swoje dobra ;)

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Porsche Cayenne Coupe
Porsche Cayenne Coupe
Porsche poszerza rodzinę modelu Cayenne. Do gamy trzeciej generacji tego popularnego SUV-a dołącza jeszcze bardziej sportowy wariant – Cayenne Coupé.