mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Prawo jazdy - co się zmieni, a co pozostaje bez zmian?

Prawo jazdy - co się zmieni, a co pozostaje bez zmian?

Prawie dziesięć lat minęło od czasu napisania projektu tej ustawy do jej wejścia w życie. W dniu dzisiejszym zaczynają obowiązywać zmienione przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które wprowadzają między innymi nowe zasady uzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów, nowe kategorie prawka oraz nowy wzór tego dokumentu.

Prawo jazdy - co się zmieni, a co pozostaje bez zmian?
Wprowadzone dziś zmiany mają dwojakie cele. Po pierwsze są jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, które wciąż, mimo wielu starań, należą do najbardziej niebezpiecznych na Starym Kontynencie. Ponadto niektóre zmiany dostosowują polskie przepisy do unijnych regulacji w sprawie praw jazdy. To na przykład nowe kategorie prawa jazdy (AM i A2), jednolity unijny wzór dokumentu oraz taki sam okres ważności wydawanych praw jazdy.

Nowe przepisy najbardziej uderzają w kandydatów na kierowców, którzy od dzisiejszego dnia będą przystępować do egzaminów na nowych zasadach. Nie ma się więc co dziwić, że w ostatnich dniach WORD-y przeżywały prawdziwe oblężenie, bowiem osoby chcące uzyskać prawo jazdy wolały zdać egzamin jeszcze na starych zasadach.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Po wejściu w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami największe zmiany będą dotyczyły części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Na egzaminie trzeba będzie wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez systemem komputerowy. Nie będzie możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Pytania będą odzwierciedlać sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny będzie trwał 25 minut.
 
Nowa baza pytań egzaminacyjnych

Pytań będzie więcej niż dotychczas i nie będą one nigdzie publikowane, przez co uniknie się sytuacji, że można się było wszystkich nauczyć na pamięć. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmie 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź - to akurat powinno ucieszyć osoby egzaminowane.

Nowością jest wprowadzenie różnej "wartości" pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W części podstawowej będzie 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba, będzie zdobyć co najmniej 68 punktów.
 
Nowy wzór prawa jazdy
Od dzisiaj wydawany będzie także nowy wzór dokumentu prawa jazdy. Będzie to ujednolicony wzór obowiązujący we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wprowadzony unijną dyrektywą w sprawie praw jazdy i będzie zawierał wpisy również dla nowych kategorii prawa jazdy, tj. AM i A2.

Ponadto będzie obowiązywała generalna zasada, że dokument prawa jazdy będzie ważny przez 15 lat. Jedynie prawa jazdy kategorii "zawodowych" C i D będą wydawane, tak jak obecnie, na okres do 5 lat.

Po upływie okresu, na jaki dokument został wydany, konieczna będzie jego wymiana (uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają). Przy wymianie nie będzie trzeba ponownie zdawać egzaminu ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Wtedy, tak jak obecnie, trzeba będzie przejść obowiązkowe badania lekarskie. Do przedłużenia ważności dokumentu prawa jazdy będą potrzebne jedynie: aktualna fotografia, opłata za wydanie prawa jazdy i wniosek do Starosty.

Prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą wymieniane sukcesywnie na nowe dopiero w latach 2028-2033. Szczegóły tego procesu, zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami, z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Nowe kategorie praw jazdy
Ustawa o kierujących pojazdami wprowadza także nowe kategorie prawa jazdy:
- A2 uprawniająca do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg. Minimalny wiek do uzyskania to 18 lat.
- AM (zastąpi kartę motorowerową), która będzie uprawniać do kierowania motorowerami i lekkimi quadami. Minimalny wiek to 14 lat, ponadto trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców i zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Karta motorowerowa wydana przed 19 stycznia 2013 r. zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Kartę można wymienić, na własny koszt, na prawo jazdy kategorii AM, po ukończeniu 14 lat. Każdy, kto ukończy 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. zachowa uprawnienia do kierowania motorowerami, nie będzie wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Zostanie wprowadzony stopniowy dostęp do prowadzenia ciężkich motocykli - kategoria A. Uzyskanie prawa jazdy kat. A będzie uzależnione od posiadania doświadczenia w prowadzeniu motocykli lekkich (kat. A2).
Wymagany minimalny wiek do uzyskania kategorii A:
- 24 lata - dla osób, które nie posiadały przez co najmniej 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
- 20 lat - dla osób, które od co najmniej 2 lat posiadają prawo jazdy kategorii A2.

Profil kandydata na kierowcę
Nowym rozwiązaniem jest zmiana systemu obiegu dokumentów związanych z ubieganiem się o prawo jazdy. Kandydaci na kierowcę będą mogli złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną, a niekorzystający z Internetu będą zgłaszać się do Starosty bezpośrednio. Po weryfikacji dokumentów Starosta stworzy profil kandydata na kierowcę (PKK).

Szkoła nauki jazdy za pomocą systemu teleinformatycznego pobierze PKK, a po zakończeniu szkolenia zaktualizuje profil o dane o jego ukończeniu. Tak zaktualizowany profil umożliwi przeprowadzenie egzaminu.

Na egzamin będzie można zapisać się przez Internet. Po zdanym egzaminie ośrodek egzaminujący (WORD) uzupełni profil, a Starosta zamówi prawo jazdy u producenta. Prawo jazdy, tak jak teraz, będzie można otrzymać drogą pocztową. Przy wykorzystaniu ścieżki elektronicznej osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie będzie musiała w ogóle pojawić się u Starosty.

Co zostaje po staremu?
Nim ustawa o kierujących pojazdami weszła w życie, przeszła już nowelizację (w dniu wczorajszym). Nowelizacja przesunęła część przepisów, pierwotnie mających obowiązywać od dzisiaj, na 2016 rok.

O 3 lata odłożono wprowadzenie okresu próbnego dla młodych kierowców. Oznacza to, że świeżo upieczeni posiadacze prawa jazdy nie będą jeszcze teraz zobowiązani do odbycia, pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania uprawnień, kursu w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz szkolenia w zakresie zagrożeń na drodze. Nie będzie też obowiązku kierowania tylko samochodu z nalepką (z tyłu i przodu) liścia klonowego przez 8 miesięcy okresu próbnego.
 
Młodzi kierowcy pierwotnie mieli mieć także zakaz przekraczania prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza tymi obszarami oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej. Za 3 lata nie będą mogli podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy, ani prowadzić działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu auta.

Przesunięty w czasie został także obowiązek odbycia kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób, które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym oraz cofnięcie uprawnień osobie która popełniła w okresie próbnym 3 wykroczenia lub 1 przestępstwo.

Podobne wiadomości:

Prawo jazdy - koniec z oblewaniem na egzaminach

Prawo jazdy - koniec z oblewaniem na...

Finanse i prawo 2017-03-20

Punkty karne przez internet od 24 kwietnia

Punkty karne przez internet od 24 kwietnia

Aktualności 2017-04-04

Komentuj:

Viktorr 2013-02-22

Może wreszcie nauczą się jeździć nocą i w warunkach zimowych, ale to kurs trwałby cały rok:) Chociaż po tylu niezdanych egzaminach rok to będzie norma.

~Al 2013-01-24

Eh i tak nic to nie zmieni - tu trzeba psychologa do kierowców a cała reszta bedzie niepotrzebna, tu problem w nas samuch, w naszych głowach, kompleksach, złościach dnia codziennego, chamstwie etc //

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Autostrada A1 zostanie dokończona
Autostrada A1 zostanie dokończona
Ostatni brakujący odcinek autostrady A1 zostanie dokończony. Ruszył przetarg na jego wykonanie.