1. mojeauto.pl >
  2. motogazeta >
  3. Finanse i prawo >
  4. Sprawdzisz punkty karne online

Sprawdzisz punkty karne online

Już wkrótce udoskonalona baza CEPiK pozwoli na sprawdzenie informacji o otrzymanych punktach karnych, szkołach jazdy, przeprowadzonych badaniach technicznych czy istotnych szkodach. Nowe e-usługi wejdą w życie w przyszłym roku.

Sprawdzisz punkty karne online
Rada Ministrów przyjęła założenie do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która umożliwi wprowadzenie kolejnych e-usług przydatnych dla obywateli i przedsiębiorców w ramach modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0.

Nowe e-usługi:

- usługi "Sprawdź moje uprawnienia" oraz "Sprawdź informację o punktach karnych",  czyli dostęp online dla kierowców do własnych danych. Usługa umożliwi bez wychodzenia z domu bieżące monitorowanie informacji na temat swoich uprawnień, popełnionych naruszeń i uzyskanych w związku z nimi punktów karnych. W przyszłości planowane jest również umożliwienie dzięki tej usłudze opłacenia online mandatu. Dzięki tej usłudze powinna spaść liczba przypadków utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy nt. posiadanych punktów karnych.

- usługa "Udostępnij dane pracodawcy" umożliwi weryfikację uprawnień kierowcy, a tym samym pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień;
    
- usługa "Sprawdź szkołę jazdy" pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów. Usługa ta powinna zwiększyć konkurencyjność szkół jazdy i przyczynić się do zwiększenia jakości świadczonych przez nie usług na polskim rynku;
    
- usługa "Mój pojazd" pozwoli właścicielom pojazdów w Polsce na dostęp online do danych o swoim pojeździe.

Planowane jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy.

Obecnie trwają prace programistyczne nad projektem CEPiK 2.0. Możliwość skorzystania z kolejnych przydatnych informacji przewidziano na początek 2016 r.

Rozszerzenie zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów pozwoli z kolei na udostępnianie większej liczby informacji o pojeździe. Dzięki zmianom właściciele pojazdów będą mogli on-line sprawdzić informacje dotyczące badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych - zarówno tych zakończonych wynikiem pozytywnym, jak i negatywnym, zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych). Projekt założeń do ustawy przewiduje również możliwość sprawdzenia, czy pojazd nie uległ istotnej szkodzie. Gromadzone mają być informacje o szkodach, klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, zgłaszanych w ramach ubezpieczenia obowiązkowego (OC) i nieobowiązkowego (Autocasco).

W ramach prowadzonych zmian w bazach wprowadzone zostaną nowe mechanizmy, które pozwolą zmniejszyć ryzyko powstawania błędów w ewidencjach. Na podmioty przekazujące dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców nałożony zostanie obowiązek ich weryfikowania przed przekazaniem oraz obowiązek wyjaśniania niezgodności. Dla poprawy jakości danych planowane jest również wykorzystanie i udostępnianie danych z rejestrów PESEL i REGON w celu jednoznacznej identyfikacji osób i podmiotów. Planowane jest także ujednolicenie formy wprowadzania danych do ewidencji oraz szczegółowe określenie warunków i trybu współdziałania podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji.

Przypomnijmy, że 30 kwietnia 2014 r. uruchomiono międzynarodową wymianę o kierowcach, w czerwcu 2014 r. zostały uruchomione pierwsze dwie e-usługi "Historia pojazdu" i "Bezpieczny Autobus", dzięki którym można sprawdzić niektóre informacje o kupowanym samochodzie używanym oraz wstępnie zweryfikować autobus, którym zamierzamy wyruszyć w podróż. W listopadzie 2014 uruchomiony został moduł RESPER pozwalający na wymianę danych o prawach jazdy z państwami członkowskimi.

Podobne wiadomości:

CEPiK - co to jest?

CEPiK - co to jest?

Aktualności 2017-01-20

Bezpłatna historia sprowadzonego auta już działa

Bezpłatna historia sprowadzonego auta już...

Finanse i prawo 2017-12-19

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Mitsubishi hybrydami plug-in stoi
Mitsubishi hybrydami plug-in stoi
200 tysięcy samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in (PHEV) sprzedało Mitsubishi w ciągu ostatnich 9 lat. Dodajmy, że w ostatnim czasie to tempo wzrasta.