mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Więcej godzin na prawo jazdy

Więcej godzin na prawo jazdy

Od 1 kwietnia 2004 roku wejdą w życie zmiany w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Minister Infrastruktury rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2003 roku dokonał zmian w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Do podstawowych zmian należą:

· podwyższenie ilości godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego na kursie dla kandydatów na kierowców dla wszystkich kategorii prawa jazdy
· wprowadzenie obowiązkowego egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego na zasadach egzaminu państwowego,

Poniższa tabela obrazuje zmiany dokonane w ramach godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego:

 Kurs dla kandydatów dla kierowców

  Przed 1 kwietnia 2004 r.   

 Po 1 kwietnia 2004 r.   

 Kat.

 Ilość godzin szkolenia teoretycznego

 Ilość godzin szkolenia praktycznego

 Ilość godzin szkolenia teoretycznego

 Ilość godzin szkolenia praktycznego

 A1

 10

  10

  30

 20

 A

  10

  10

  30

 20

 B1

  10

 15

  30

 30

 B

  10

 20

  30

  30

 C1

 20

  15

 20

 20

 C

 20

 20

 20

 20

 D1

 20

  30

20

  30

 D

 20

 40

 20

 60

 B+E

  10

 15

 20

 15

 C1+E

 20

 20

 20

 20

 C+E

 20

  25

 20

  25

 D1+E

 20

 20

 20

20

 D+E

 20

 25

 20

  25

 T

  10

 20

  30

 20


Określona dotychczas minimalna ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie dla kandydatów na kierowców nie pozwalała na pełne przygotowanie kandydata na kierowcę do państwowego egzaminu na prawo jazdy. W praktyce instruktorzy ograniczali się wyłącznie do nauki zachowań niezbędnych do zdania egzaminu państwowego co powodowało, że wielu młodych kierowców tuż po uzyskaniu prawa jazdy, za braki w swoim podstawowym wykształceniu, płaciło najwyższą cenę na drodze.
 
Należy wziąć pod uwagę, że najliczniejszą grupą kierowców uczestniczących w wypadkach to osoby w wieku 18-24 lata posiadające prawo jazdy krócej niż dwa lata – w okresie ostatnich 10 lat zaobserwowano tendencję wzrostową (o 10%) udziału tych osób, jako sprawców wypadków;

Dlatego też zwiększenie minimalnej ilości godzin zajęć praktycznych, w założeniu będące pierwszym krokiem do zmiany systemu szkolenia i egzaminowania, było niezbędne. Zmiana ta umożliwi instruktorowi nauki jazdy przekazanie pełniejszej wiedzy teoretycznej i praktycznej, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie umiejętności przyszłych kierowców.

Jednym ze skutków wprowadzenia tych zmian będzie wzrost ceny jednostkowej kursu na prawo jazdy. Należy jednak zauważyć, że dłuższy, a więc bardziej szczegółowo przeprowadzony kurs będzie skutkował łatwiejszym zdaniem egzaminu państwowego, a więc ograniczeniem konieczności wykupywania jazd dodatkowych i opłacania następnych prób jego zdania.

Należy wziąć pod uwagę, że w krajach Unii Europejskiej stosowana jest jeszcze większe ilość godzin praktycznych na kursach dla kandydatów na kierowców. Przykładem mogą tu być Niemcy gdzie minimalna ilość godzin zajęć praktycznych na kursie dla kierowców jest większa niż nowo wprowadzona w Polsce.

Wprowadzenie obowiązkowego egzaminu wewnętrznego na kursach dla kandydatów na kierowców ma na celu spowodowanie aby wystawienie, przez instruktora, zaświadczenia o ukończonym kursie poprzedzone było rzetelnym sprawdzeniem przygotowania kandydata na kierowcę do egzaminu państwowego. Przepis stanowiący, że egzamin ten musi być przeprowadzony na zasadach egzaminu państwowego obliguje do, tworzenia przez ośrodki szkolenia protokołów takich egzaminów, które będą przechowywane w dokumentacji kursanta.

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu instruktor będzie miał obowiązek wpisać ten wynik do karty przeprowadzonych zajęć oraz do protokołu egzaminu. Ważniejszy jednak jest przypadek kiedy wynik egzaminu wewnętrznego będzie negatywny. Po zakończeniu egzaminu instruktor go przeprowadzający będzie miał obowiązek wydać osobie egzaminowanej arkusz egzaminacyjny, w którym dokładnie określi jakie zadania wymagają jeszcze doszkolenia.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Zmiany w Audi. Kto zastąpi Brama Schota?
Zmiany w Audi. Kto zastąpi Brama Schota?
Bram Schot 1 stycznia objął stanowisko prezesa zarządu Audi. Wiemy już, kto zajmie jego poprzednie stanowisko w firmie.