mojeauto.pl > motogazeta > Finanse i prawo > Zagrożenia wynikające z ustawy o VAT

Zagrożenia wynikające z ustawy o VAT

Głośno ostatnimi czasy komentowany projekt ustawy o VAT oraz głosowanie nad jego przyjęciem w Sejmie przyniosło wiele zaskakujących rozstrzygnięć m.in. dla branży motoryzacyjnej.

Na czoło wybijają się tutaj dwa problemy związane z finansowaniem zakupu nowego auta dla firmy. A ściślej mówiąc z możliwością odliczenia VAT-u naliczonego przy zakupie samochodów osobowych przeznaczonych do działalności gospodarczej oraz z finansowaniem tego zakupu drogą umowy leasingu.

Pierwszy problem został chwilowo rozstrzygnięty z korzyścią dla firm, które zamierzają nabyć nowy samochód. Sejm bowiem, całkowicie nieoczekiwanie, uchwalił ustawę o VAT, według której nabywca auta ma możliwość odliczenia całej kwoty VAT naliczonego przy zakupie samochodów osobowych. Oznacza to, iż bez względu na to, czy auto jest osobowe, czy ciężarowe, podatnik może odliczyć cały VAT. Rozstrzygnięcie to spowodowałoby, iż problem homologacji oraz kratek z punktu widzenia ustawy o VAT staje się nieistotny. Zniknęłyby kuriozalne sytuacje, w których osoba prowadząca działalność gospodarczą, np. prawnik lub lekarz, kupują auta z kratką, tylko po to, by móc odpisać podatek VAT. Tym bardziej, że po 1 maja i tak auta z kratką mają zniknąć, gdyż przepisy unijne nie przewidują tego typu rozwiązań.

Niezwykle ważne jest tutaj pytanie, czy uchwalone przez Sejm poprawki przejdą głosowanie w Senacie. Niestety dla firm wydaje się to bardzo mało realne, ponieważ już teraz eksperci Ministerstwa Finansów podają wyliczone kwoty rzędu 500 milionów, które z tego względu nie wpłyną do budżetu państwa. Czy wyliczenia te są realne, trudno wyrokować, jednak przewaga w Senacie, jaką posiada koalicja rządowa, skłania ku pesymistycznym wnioskom, iż będą kolejne zmiany, już nie tak korzystne dla przedsiębiorców.

Wracając do propozycji rządowych w tej kwestii w ostatecznej wersji projektu ustawy znalazł się przepis uzależniający możliwość odliczenia podatku VAT od specjalnego wzoru. Wobec aut osobowych istniałaby możliwość odliczenia tylko do 50 procent VAT naliczonego, ale maksymalnie do 3 tysięcy złotych. Pozostałe auta podlegałyby specjalnemu wzorowi. Jeśli suma 357 kilogramów oraz iloczynu 68 kilogramów i wskaźnika "n", tzn. liczby miejsc w aucie razem z kierowcą, byłaby wyższa od ładowności, to odliczenie byłoby takie samo jak przy autach osobowych. W drugim przypadku oraz przy samochodach ciężarowych przedsiębiorca będzie mógł odliczyć cały VAT naliczony. Wzór ten spowoduje, że w znacznym stopniu zmniejszona zostanie liczba aut, które obecnie posiadają homologację ciężarową.

Niekorzystnie z kolei wygląda sytuacja z finansowaniem zakupu samochodów (i nie tylko) drogą leasingu. Uchwalona poprawka do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) nakazuje płacenie tego podatku w całości na początku umowy leasingu. W przypadku nabycia tą drogą samochodu lub innego urządzenia do tej pory leasingobiorca płacił opłatę wstępną i od niej podatek VAT. W sumie, aby stać się użytkownikiem samochodu, wpłacał na początku od 10 do 20 procent wartości przedmiotu leasingu. Według nowej regulacji zmuszony będzie wpłacić z góry cały podatek VAT, co zwiększy początkowe koszty nabycia samochodu do 30-40 procent ostatecznych kosztów leasingu. Z pewnością dla wielu stanie się to mniej opłacalne, jeśli wręcz niemożliwe do zrealizowania.

Według Związku Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) może spowodować to ograniczenie ilości na rynku firm leasingowych, a przede wszystkim zmniejszenie opłacalności tej formy finansowania inwestycji. Problemem, jaki pojawia się przy konieczności płacenia na początku umowy leasingu całego podatku VAT, jest fakt, iż często nie jest znana całkowita kwota przyszłych rat leasingowych. Dzieje się tak w przypadku leasingu dewizowego lub leasingu, którego wysokość rat uzależniona jest od stóp procentowych. W obu przypadkach nie ma możliwości obliczenia podatku VAT, który zależy od kursu waluty leasingu lub poziomu stóp procentowych.

Eksperci ZPL ostrzegają przed jeszcze groźniejszymi ustaleniami nowej ustawy, które mogą mieć fatalne następstwa nie tylko dla branży leasingowej ale i całej gospodarki. Niezbyt jasno sprecyzowane przepisy nowej ustawy dotyczące dostawy towaru mogą doprowadzić do interpretacji, iż leasingobiorca w drodze umowy leasingu nabywa prawo do odliczenia podatku VAT, z faktury jaką otrzyma po wydaniu mu rzeczy, dopiero po nabyciu danej rzeczy na własność, tj. po zakończeniu umowy leasingu. Jeśli takie rozwiązania rzeczywiście będą mieć miejsce oznacza to likwidację branży leasingowej! Miejmy nadzieję, iż Senat do tego nie dopuści.

Czego należy się spodziewać po głosowaniu Senatu. Z jednej strony najkorzystniejsze dla branży samochodowej oraz leasingowej byłoby pozostawienie możliwości odliczenia całego podatku VAT naliczonego dla aut osobowych. Jakiekolwiek wzory prowadziłyby do niespójności pomiędzy omawianą ustawą a ustawami o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Teoretyczne mniejsze dochody z tytułu VAT byłyby rekompensowane większymi wpływami z tytułu akcyzy, a wiele firm utrzymałoby się na rynku. Z drugiej strony należy mieć nadzieję, iż Senat poprawi wszelkie nieścisłości, jakie pojawiły się na tym etapie uchwalania ustawy, a dotyczące głównie branży leasingowej.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Renault Winter Edition w Polsce
Renault Winter Edition w Polsce
Renault wprowadziło specjalną, bogato wyposażoną serię Winter Edition dla wybranych modeli osobowych z rocznika 2018.