1. mojeauto.pl >
  2. motogazeta >
  3. Polskie drogi >
  4. Obwodnica odkorkuje Jarosław

Obwodnica odkorkuje Jarosław

Na Podkarpaciu powstaje obwodnica Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4. Inwestycja finansowana jest m.in. z  funduszu Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Celem budowy obwodnicy Jarosławia jest przede wszystkim poprawa bardzo trudnej sytuacji komunikacyjnej miasta Jarosław oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi krajowej nr 4. Nowa droga pełnić będzie funkcję drogi alternatywnej dla autostrady A4.

Obwodnica odkorkuje Jarosław
Budowana obwodnica Jarosławia realizowana jest dwoma kontraktami: jednym z 8 lutego 2010 roku z konsorcjum firm z Eurovia Polska S.A. na czele, na budowę obwodnicy i drugim z 24 maja 2010 roku z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. na budowę wiaduktów w ciągu dróg i linii kolejowych kolidujących z budową obwodnicy. Wartość pierwszego kontraktu to prawie 370 mln złotych, a drugiego 20 mln złotych.

Obwodnica będzie drogą krajową klasy technicznej GP czyli drogą główną ruchu przyspieszonego. W znacznej części przebiega przez miasto Jarosław oraz miejscowości Tywonia, Munina i Tuczempy. Początkiem jest odcinek na węźle S1 (Tywonia), koniec w Tuczempach z włączeniem do istniejącej trasy drogi krajowej nr. 4. Obwodnica stanowi ciąg drogi krajowej Jędrzychowice – Korczowa i będzie mieć długość 11,31 km.

Obiekty drogowe wchodzące w zakres budowy to:

- węzeł S1 – umożliwiający wjazd i wyjazd z obwodnicy na ulicę Krakowską od strony Rzeszowa biegnącą w kierunku centrum miasta, a także na układ dróg lokalnych,
- węzeł S3 – na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 77 Lipnik – Przemyśl, umożliwiający wjazd i wyjazd do centrum miasta ulicą Kruhel Pełkiński i dalej wyjazd lub wjazd z Jarosławia na południe.
- węzeł S4 – zlokalizowany na przecięciu się obwodnicy z drogą wojewódzką nr 865 Jarosław – Bełżec. W zakres budowy węzła wchodzi także budowa obwodnicy oraz wiaduktów nad ul. Zamkową i Zwierzyniecką, rondem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 oraz mostem nad potokiem Głęboka,
- węzeł S5 – umożliwia bezkolizyjne połączenie obwodnicy z ul. 3-ego Maja oraz ul. Morawską, stanowiącą dojazd do przemysłowej dzielnicy miasta Jarosławia,
- włączenie S6 – umożliwi tylko wjazd z DK4 na obwodnicę w kierunku Przemyśla,
- skrzyżowanie S7 – z drogą powiatową nr 1790 R oraz drogą gminną.

Budowana jest także sieć dróg dojazdowych, które zapewnią dostęp do drogi publicznej, ich łączna długość to ok. 10 km. Ta sieć zostanie włączona bezpośrednio do węzłów i skrzyżowań układu dróg lokalnych. Ponadto przebudowywane są w niezbędnym zakresie odcinki następujących dróg samorządowych: ulice Krakowska, Kruhel Pełkiński, Zamkowa, Sanowa, Lotników, Grodziszczańska, Okrzei, Starosanowa, Zwierzyniecka, Flisacka, Na Blichu, a także ulice miejskie Nad Sanem, Harlendera, Dojazdowa i Pogodna. W ramach budowy drogi obwodowej powstają chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, place do zawracania, mijanki przy jednokierunkowych drogach dojazdowych oraz niezbędne przy tego typu inwestycjach obiekty inżynierskie.

7 wiaduktów drogowych, 3 wiadukty kolejowe, 3 mosty i 4 przejazdy gospodarcze już zostały w całości wykonane. W celu odwodnienia inwestycji powstały ciągi kanalizacji zamkniętej, ciągi kanalizacji otwartej oraz przydrożne rowy trawiaste, a także zbiorniki retencyjno-odparowujące.
Przy budowie zastosowano szereg murów oporowych, które stanowią zabezpieczenie skarp, nasypów i wykopów. Zastosowanie takiej techniki było konieczne ze względu na ograniczony dostęp do terenu w granicach pasa drogowego. Ze względu na zróżnicowane warunki geotechniczne oraz słabe grunty zalegające na trasie zastosowano wzmocnienia istniejących gruntów poprzez ich wymianę a także kolumny żwirowe, łączna ich długość to 97 km.

Dla ochrony istniejących zabudowań przed ponadnormatywnym poziomem hałasu montowane są ekrany akustyczne typu "zielona ściana". W miejscach o ograniczonej widoczności oraz na wiaduktach używane są ekrany przezroczyste.

Z myślą o zwierzętach wybudowano szereg przepustów suchych, a także specjalnie zamontowanych półek w przepustach na ciekach. Te ostatnie przeznaczone są głównie dla płazów. Na części odcinków obwodnicy zostanie zrealizowane ogrodzenie, wkopane na 30 cm w ziemię o średnicy oczek około 1 cm, które ma za zadanie kierowanie ruchu zwierząt do przejść pod drogą obwodową.
Ponadto, dla bezpieczeństwa kierowców, na odcinku drogi obwodowej przebiegającej przez tereny, gdzie bytują płazy oraz inna dziko żyjąca zwierzyna powstaje ogrodzenie zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię.

Przebudowywane są również urządzenia elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, kanalizacyjne oraz urządzenia wodociągowe. Obwodnica, na węzłach drogowych, wyposażona zostanie w oświetlenie drogowe.

Inwestycja ta została przygotowana z myślą o wszystkich użytkownikach drogi krajowej nr 4. Dzięki niej zwiększy się bezpieczeństwo także pieszych i rowerzystów. Budowa obwodnicy spowoduje przeniesienie ruchu ciężkiego, tranzytowego poza obręb miasta, co wpłynie na poprawę komfortu jazdy kierowców po mieście.

Zaawansowanie robót na obwodnicy Jarosławia wynosi 70 %. Wszystkie obiekty inżynierskie zostały już skończone. Do wykonania pozostały prace związane z wykonaniem nawierzchni na ciągu głównym obwodnicy jak również na drogach zbiorczych i dojazdowych. Ponadto prace związane z wykonaniem ekranów akustycznych i elementów ochrony środowiska (nasadzenia kompensacyjne). Wszystkie elementy związane z organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także elementy wykończeniowe.

Podobne wiadomości:

Suzuki SX4

auto motor i sport 0000-00-00

Bezproblemowy. Coraz rzadziej spotyka się samochody, które co 15 000 km muszą stawiać się na obowiązkowych przeglądach. Jak dotąd, to jedyny powód przestojów na półmetku testu długodystansowego Suzuki SX4.

Citroeny DS5: 2.0 HDi i 2.0 HDi Hybrid4

auto motor i sport 0000-00-00

Dopłacać czy nie? Sprawdzamy, czy DS5 w wersji Hybrid4 może na siebie "zapracować" i uzasadnić różnicę cen, jaka dzieli go od zwykłej odmiany. Wszak za taką kwotę można kupić przyzwoicie wyposażonego malucha.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
VW zdecydowanie stawia na elektromobilność
VW zdecydowanie stawia na elektromobilność
Przy salonach Grupy VW powstaną ogólnodostępne stacje ładowania zarówno z szybkimi złączami DC 50 kW, jak i AC 22 kW ? łącznie ponad 350 punktów, a wszystkie ładowarki będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych.